GA4 google analytics

Skillnaden på Google Analytics och nya GA4

GA4 tar över efter Google Analytics. Redan den 16 mars 2022 meddelade Google att det kommer att börja avveckla Universal Analytics från 30 juni 2023 och ersätta den med GA4. Då måste alla kontoanvändare vara konfigurerade för att använda GA4 senast det datumet.

Det har nu gått mer än ett halvår sedan Google tillkännagav lanseringen av Google Analytics 4 (GA4). Vi ser fortfarande mycket förvirring kring de viktigaste skillnaderna mellan GA4 och den äldre Universal Analytics.

Specialist eller frifräsare?

Vid en snabbare titt på det nya verktyget förstår man att det kan bli mer komplicerat för en alldaglig användare. Någon som kanske inte gräver på djupet för analys ända ner till botten.

GA4 blir dessutom mer flexibelt för de som utgår från verktyget dagligen. I de analyser och eftersökande där det söks efter underlag för att göra jobbet. Som exempelvis en SEO specialist.

GA4 kommer underlätta för specialisten

GA4 kommer kunna ge oss stor flexibilitet att jobba med egna menyer och anpassa GA4 efter hur. Vi arbetar med information och analys.  Det är egentligen beroende på hur du vill effektivisera din egen hastighet och noggrannhet för att komma fram till resultat.

Skillnaden på Google Analytics och nya GA4

Innan du läser vidare, om du inte är säker på vad Google Analytics 4 är, vilka funktioner den ger till analysbordet och hur du ställer in dig på plattformen (utan att förlora din historiska data), kanske du vill läsa mer djupgående om Google Analytics 4-guide. Mer finns att läsa på Google GA4.

Olika mätmodeller Den största skillnaden mellan Universal Analytics och GA4 är mätmodellen som de använder. Universal Analytics använder en mätmodell baserad på sessioner och sidvisningar.

En session är en grupp av användarinteraktioner (träffar) med en webbplats som äger rum under en given tidsram. En session kan innehålla flera sidvisningar, händelser och e-handelstransaktioner.

I motsats till detta använder Google Analytics 4 en mätmodell baserad på händelser och parametrar. Principen här är att varje interaktion kan fångas som en händelse. Som ett resultat översätts alla Universal Analytics-träfftyper till händelser i GA4.

Förvirrande förbättring

Det som kan vara förvirrande är att i Universal Analytics (och alla tidigare versioner av GA). Har en händelse en kategori, åtgärd och etikett och är sin egen träfftyp. I GA4 finns det ingen kategori, åtgärd eller etikett. Varje träff är en händelse och händelser kan utan att behöva det innehålla parametrar.

I GA4 finns det till exempel en händelse som heter page_view och denna händelse innehåller parametrarna page_location (page URL), page_referrer (previous page URL) och page_title.

Som nämnts tidigare är händelser i GA4 grupperade i fyra kategorier:

  • Automatiskt insamlade händelser – Dessa händelser spåras automatiskt när du installerar GA4-baskoden. De inkluderar händelser som page_view, first_visit och session_start.
  • Förbättrade mäthändelser – Samlas även in automatiskt tillsammans med baskoden, men du kan aktiveras eller inaktiveras beroende på din webbplatsfunktionalitet. Dessa händelser inkluderar rullningar, utgående klick, webbplatssökning och videoengagemang.
  • Rekommenderade evenemang – Det här är evenemang som Google rekommenderar att du ställer upp och som har delats upp i branschtyper. Förutom de e-handelsrekommenderade händelserna verkar de rekommenderade händelserna från Google bara vara breda rekommendationer och namnkonventionerna är inte nödvändiga.
  • Anpassade händelser – Dessa är händelser och parametrar som du kan skapa och implementera själv baserat på webbplatskrav. Aktuella gränser (och detta kan ändras i framtiden) är 500 distinkt namngivna händelser.

Borttagning av månatlig träffbegränsning

En annan betydande skillnad mellan Universal Analytics och GA4 är borttagandet av månatliga träffgränser. Gratisversionen av Universal Analytics hade en månatlig gräns på 10 miljoner träffar som nu är borttaget.

Flertalet kunder tyckte att det var ett problem att samla in all data de behövde. Samtidigt som de höll sig inom denna gräns med en viss begränsning beroende behov.

Istället har det nya verktyget en gräns för antalet olika händelser som kan insamlas (500). Det finns, i skrivande stund, ingen gräns för hur många träffar som kan samlas in. Detta har resulterat i att ett antal kunder redan har valt en GA4- metod i första hand för sin analys.

Gratis anslutning till BigQuery

Den sista skillnaden jag kommer att täcka är GA4:s gratis anslutning till BigQuery. Tidigare var den här funktionen endast tillgänglig för GA360-kunder (vilken var en av de stora skillnaderna mellan gratis- och betalversionen av GA).

För dig som inte är bekanta med BigQuery, gör det att mycket stora och komplexa datamängder kan efterfrågas mycket snabbt. Om du någonsin har försökt skapa komplexa segment i GA kommer du att vara medveten om problemet som sampling kan ha på din förmåga att analysera data.

Big Query tar ut data från GA och ger dig möjligheten att genomgå den utan problem med sampling.

Slutligen

Det finns uppenbarligen några viktiga skillnader mellan Google Analytics 4 och Universal Analytics. Det är viktigt att du förstår dessa till fullo innan du börjar byta över innan juni 2023 då den gamla versionen kommer tas bort. En rekommendation är att du skapar en ny egendom som ska köras tillsammans med Universal Analytics. Då kommer du vara på den säkra sidan när bytet sker till GA4.