Soft Inkasso – innan kunden går till inkasso

Svenskarnas skulder ökar varje år och regeringen, med Finansmarknadsminister Per Bolund i spetsen, har lagt fram en strategi för att dels minska antalet som hamnar i skuld och dels hjälpa dem som redan är där.
arvato Financial Solutions vill dra sitt strå till stacken och lanserar därför en ny tjänst till sina kunder: Soft Inkasso.
arvatos Soft Inkasso innebär att om en faktura närmar sig att hamna på inkasso ringer arvatos kundrådgivare
upp kunden och man lägger tillsammans upp en betalningsplan.

På så vis behöver inte fakturan hamna på inkasso, och företaget kan behålla sin kund.

Det kan finnas många orsaker till att man inte betalar en förfallen räkning, såsom dålig ekonomi, slarv,
missnöje med produkt eller tjänst, fel i vara eller tjänst, utebliven leverans, sjukdom etc.

Med Soft Inkasso ges en möjlighet att reda ut detta och förklara för kunderna vad som händer om man inte betalar.

“Det låter kanske märkligt men ofta är kunden inte fullt medveten om konsekvenserna och när vi förklarar vad kreditkarantän innebär för kunden så väljer hen ofta att betala eller betala ikapp,” berättar Gordon Odenbark.

Fördel även för företagen

En Soft Inkasso-lösning ger konsumenten möjlighet att vara kvar som kund. Dessutom ökar lojaliteten till företaget som säljer produkterna och tjänsterna, då det är viktigt att deras kunder inte hamnar i skuldfällan. En god relation till kunden bibehålls och man undviker att denne väljer annan leverantör.

Soft Inkasso kan inte återföra alla kunder, men inget företag ska få dåliga kundrelationer – eller rent av tappa kunder till konkurrenter – på grund av bristande information. Denna risk blir större om det uppstår ett glapp mellan påminnelse och inkasso, och när kunden saknar information om konsekvenserna.

Det är många näringar som kan dra nytta av denna tjänst och det är lätt att hitta nischer, såsom el, hyror och vid blankokrediter med löpande förfall av delbelopp, där Soft Inkasso kan rädda kundrelationen till avsevärt lägre kostnad för såväl företag som kund.

Vidare är tjänsten lämplig för abonnemangstjänster då det ofta tar många månader innan företaget når break-even.

Kan man vidmakthålla en god kundrelation så blir marginalerna bättre.

Läs mer om vår Soft Inkasso-tjänst här