Ny rapport för företag som vill expandera på nordiska och europeiska marknader:

  • Olika betalningspreferenser skapar både risker och möjligheter, även i Norden.
  • Att kunna erbjuda fakturabetalningar är nödvändigt på den tyska marknaden.
  • Den enorma marknaden i Storbritannien är attraktiv, men bedrägerier innebär en betydande risk.

E-handeln avlägsnar många hinder för internationell expansion inom detaljhandeln, men trots det finns stora utmaningar. En rapport från arvato Financial Solutions visar på skillnader i regelkrav, marknadsförutsättningar, och i kunders förväntningar och beteenden. Rapporten lyfter också fram möjliga fallgropar för nordiska företag som expanderar på nordiska och europeiska marknader.

Nordiska detaljhandlare och konsumenter var tidigt ute med att använda sig av e-handel. De har banat väg för andra nordiska handelsföretag som vill expandera internationellt. Nordiska konsumenter i allmänhet har vant sig vid att handla över nätet, och särskilt norska och finska kunder väljer gärna att handla hos webbutiker i andra länder.
Det är delvis på grund av lägre priser men också för att de där hittar produkter som inte finns på den inhemska marknaden, konstaterar Pauline Hermansson, Head of Nordic Strategy and Innovation på arvato Financial Solutions.
– Bland norrmännen är den främsta drivkraften för gränsöverskridande handel höga lokala priser. Cirka 46 procent av befolkningen har köpt produkter från utlandet via nätet, mest kläder och hemelektronik från Storbritannien och USA, säger hon.
Att expandera till en näraliggande marknad – med liknande konsumentbeteenden – är ett naturligt första steg för nordiska företag. Men betydande skillnader i förväntningar och beteenden bland kunderna kan skapa oväntade utmaningar.
– Varje land har sin historia med olika lagar och regler vilket har gett upphov till stora skillnader. Att kunna handla på faktura är en nödvändighet i Sverige men mindre vanligt i Danmark och Finland. Strängare krav för hur man hanterar konsumentuppgifter innebär att fakturalösningar blir mer komplicerade i Danmark. Om du försöker expandera på en ny marknad utan rätt betalningslösningar ökar dina risker dramatiskt, säger Pauline Hermansson.

Varje enskild marknad har sina egna utmaningar
Rapporten visar hur skillnaderna blir ännu tydligare för företag som expanderar utanför de nordiska länderna. Många nordiska handelsföretag väljer att först utvidga till Nederländerna och sedan till Tyskland, för att sedan sikta på Storbritannien och dess online-marknad, som är störst i Europa.

– Tyska konsumenter är obenägna att ta risker och förväntar sig kunna returnera varor utan kostnad. Det här leder till merkostnader, vilket är en särskilt stor utmaning för nordiska företag inom mode och elektronik, säger Pauline Hermansson.

I Nederländerna domineras online-betalningar av iDEAL, ett utbrett lokalt betalningssystem med låga transaktionsavgifter. Alla e-handelssajter måste stödja iDEAL för att kunna lyckas. Men även betalning efter leverans och att handla på faktura ökar i popularitet.

Storbritannien är en enorm marknad och har Europas mest aktiva online-konsumenter. I fjol spenderade de i snitt 2 412 euro på nätet. Landets stränga skydd för hur man får hantera konsumentuppgifter försvårar betalning via faktura, med följd att korttransaktioner är den dominerande betalningsmetoden.

Den här brittiska marknaden saknar naturligtvis inte risker, och i Storbritannien är bedrägerier dubbelt så vanligt som genomsnittet globalt och tolv gånger större än i Finland och Danmark. Därför är verktyg och processer för att hantera och förebygga bedrägerier ännu viktigare för företag som vill expandera i Storbritannien.

Internationell e-handel har en enorm potential
Trots risker och utmaningar har e-handeln en enorm potential för företag inom detaljhandeln som strävar efter internationell tillväxt. Den nordiska e-handeln ökade med sju procent under det första kvartalet 2015 jämfört med föregående kvartal. Pauline Hermansson säger att branscher som mode, resor, böcker och hemelektronik fortsätter att dominera. M-handeln, det vill säga handeln via smartphones eller surfplattor, ökade med sammanlagt 53 procent i Sverige, Danmark och Norge under 2014, och ser ut att fortsätta att öka framöver.

– Onlineshopping eller mobil shopping håller på ett revolutionera hela detaljhandelssektorn. Smarta företag letar nu efter sätt att förstå de här nya marknaderna för att kunna erbjuda dem de e-handelssajter och betalningslösningar som de efterfrågar. Marknadskännedom, noggranna affärsanalyser och de rätta betalningslösningarna, kan ge handlarna en konkurrensfördel när de expanderar på de internationella marknaderna, säger Pauline Hermansson.

Här kan du ladda ned hela rapporten utan kostnad

 

arvato Financial Solutions är en global leverantör av finansiella tjänster och dotterbolag till arvato AG, en del av Bertelsmann SE & Co. KgaA. Företaget har omkring 7 000 anställda i 22 länder, däribland en stark närvaro i Europa, USA och Asien. arvato Financial Solutions erbjuder professionella outsourcingtjänster (Finance BPO) som fokuserar på kassaflödet i alla faser av kundernas livscykel – från riskhantering och fakturering till hantering av gäldenärer, försäljning av fordringar och inkassotjänster. Vi har runt 10 000 kunder, vilket gör oss till Europas tredje största integrerade leverantör av finansiella tjänster – och den enda finansiella samarbetspartnern du behöver.

finance.arvato.com