Heta uppstickare utmanar med expresslogistik

 

 I takt med att e-handeln växer explosionsartat blir konsumenters efterfrågan på bra logistiklösningar bara större. Den heta uppstickaren Airmee har med sina nya teknologier börjat bli en allt mer självklar spelare i logistikvärlden när det kommer till snabba leveranser.

Med Asien och USA som förebilder menar Julian Lee, VD på Airmee att leveranser inom 1-2 timmar snart kommer vara en standard även i Sverige. Det är konsumenten som sitter i förarsätet och för att möta framtida krav och förväntningar är snabba leveranser ett måste. Men det handlar inte bara om att få ut leveranserna snabbt, det måste också ske hållbart utifrån ett miljöperspektiv. Här berättar Julian Lee hur Airmees teknologi löser ekvationen snabbt + hållbart.  

1.Ni arbetar stenhårt med last-mile-delivery. Varför är det just snabba leveranser som är framtiden?

Vi erbjuder både leveranser samma dag och expressleveranser inom 1-2h. Vi tror att dessa kommer bli standard i framtiden i Sverige precis som det blivit standard i många andra delar av världen som framför allt i Asien och USA. Leveranser behöver dock inte bara vara snabba och bekväma utan också ha hög precision, dvs. levereras inom så korta tidsintervaller som möjligt. Konsumenter kommer i framtiden ställa allt högre krav på leveransen och i högre grad vilja bestämma plats och tid för leveransen.

2.Logistiken blir allt mer digitaliserad, vad skapar de digitala lösningar ni använder er av för nya möjligheter? 

Digitaliseringen erbjuder inte bara en bättre kundupplevelse och fler valmöjligheter för kunden att bestämma plats och tid för leveransen, utan också att logistikleverantörer kan möta kunders krav mer kostnadseffektivt men framförallt kanske mer hållbart från ett miljöperspektiv. Digitaliseringen möjliggör automation och optimering av väldigt komplexa logistikflöden.

3.Ni menar att ni arbetar för att få hållbara transporter med minimerad körning, men går hemleveranser och hållbarhet verkligen ihop?

Hemleveranser kommer inte försvinna utan öka kraftigt. Det är svårt att säga om det är mer hållbart än att leverera till exempelvis ett ombud. Det finns studier som visar på att det kanske inte heller är så hållbart eftersom folk tar bilen till ombuden för att hämta upp paket. Oavsett leveransmetoden så måste transporter i städer ske mycket effektivare för att kunna skapa hållbarare transporter. Att optimera alla transporter för att kunna utnyttja ledig kapacitet och i så stor utsträckning använda fordon med fossilfria bränslen tror vi är grunden till mer hållbar logistik. Att sedan kunna göra det och samtidigt möta kunders krav på snabbhet och bekvämlighet är en utmaning, men där vi tror att vi har en lösning tack vare vår forskningsbaserade teknologi.

4.Vad tror ni om framtiden, är det något som inte kommer att handlas digitalt?

Sverige är i ett väldigt tidigt stadium vad gäller e-handeln och det kommer utvecklas och även importeras från utlandet många koncept som möjliggör ett enklare och smidigare handlande. Vi tror inte det kommer att finnas varor som inte kan handlas digital, och online och offline kommer inte ses som separata köpkanaler utan som en sömlös köpupplevelse. Det traditionella butikskonceptet kommer därför förändras i och med digitaliseringen. Allt detta ställer förstås höga krav på logistiken, som blir alltmer komplex och anpassningsbar.

 

Lyssna till Julian Lee, VD Airmee som kommer till Logistics & Distribution den 6 februari kl.12.15 – 12.45.

 

Vill du veta mer om Logistik?

Var med på Logistics & Distribution, Malmö på Malmömässan den 6 – 7 februari. Anmäl dig för fri entré via hemsidan easyfairs.com/logistics