Traditionellt sett har konverteringsoptimering varit ett samlingsbegrepp för alla typer av
aktiviteter som syftar till att få besökarna på din webbplats eller app att konvertera till kunder
genom att slutföra ett köp, fylla i ett formulär eller anmäla sig till ett nyhetsbrev.

Tre skäl till varför traditionell konverteringsoptimering inte fungerar:

1. Traditionell CRO fokuserar bara på en sak: konverteringsgrad
2. CRO implementationer garanterar inte långsiktiga resultat
3. Små UX-förändringar fungerar inte längre

Istället för att fokusera enbart på konverteringsfrekvens handlar den nya CRO (conversion rate
optimization) om att kontinuerligt förbättra tre nyckeltal.

● Konverteringsgrad
● Genomsnittligt ordervärde
● (CLV) Customer Lifetime Value eller Livstidsvärdet

Metoder konverteringsoptimering?
Traditionella metoder för CRO (Conversion Rate Optimization) riktar sig bara till en form av
intäkter: nämligen konverteringsfrekvens och garanterar inte omsättningstillväxt på lång sikt.

För att lyckas med konverteringsoptimering i 2020 och erbjuda kunder sömlösa upplevelser
online, behöver vi arbeta utefter datainsamling, väldefinierade affärsmål och databaserade
hypoteser innan vi implementerar förändringar.

Låt oss titta på tre olika exempel!

Konverteringsoptimering handlar om att öka den nuvarande konverteringsgraden på
en hemsida eller app. Om en hemsida har 100 besökare varav 1 slutför ett köp så är
konverteringsgraden 1% (konverteringar / besökare = konverteringsgrad). Arbetet
syftar att öka antalet konverteringar med samma antal besökare. Det handlar främst att
mappa upp kundresan och att analysera avvisningsfrekvensen, målsidor, laddningstid
m.fler för att förstå vilka element som skapar en friktion eller påverkar en kund från att
slutföra ett köp. Ett exempel kan vara att synliggöra sökfältet på er startsida, inkludera
viktig information kring köp i ett produktkort eller minimera antalet input field i ett
formulär.

Genomsnittligt ordervärde handlar istället om (genomsnittligt antal produkter sålda
per transaktion) eller (genomsnittligt värde för varje beställning) . Om en hemsida
sålt för 1.000 kr och hade 100 besökare så är AOV 10 kr (totalt ordervärde / besökare
= AOV) . Att öka det genomsnittliga snittkvittot handlar om att skapa mervärde i
kundresan och vart vi kan arbeta med upselling eller cross selling. Det kan handla om
produkt rekommendationer i ett produktkort till att erbjuda kompletterande produkter i
varukorg.

Customer Lifetime Value eller Livstids Värdet Det är dyrare att sälja till en ny kund än
till en befintlig kund. Därför är det viktigt att använda sig utav livstidsvärde. Här är ett
enkelt exempel på en okomplicerad CLV-formeln. Låt oss säga att ett företag genererar
1.000 kr varje år per kund med en genomsnittlig livstids värde på 10 år och en CPA på 5
00 kr för varje kund så är CLV 9.500 kr (kundvärdet * år – CPA = CLV) . Att öka CLV
handlar om hur du kan aktivera dina nuvarande kunder att besöka och handla av dig
mer frekvent. Det kan exempelvis vara genom loyalty program, e-post marknadsföring
eller genom personalisering på din webbsida.

När ska man arbeta med konverteringsoptimering?

När man arbetar med konverteringsoptimering testar man främst originalversionen mot en
alternativ version på en hemsida eller app i ett så kallat A/B test. Vi förespråkar att man arbetar
frekvent med konverteringsoptimering men det är beroende på industri och hur många unika
besökare / månad ert företag har.

Innan man genomför ett A/B test behöver man svara på nedanstående:
● Unika besökare / månad antalet unika besökare som kommer att ingå i ditt test.
● Variationer antalet variationer inklusive original som ingår i testet).
● Nuvarande konverteringsgrad ni kan se er nuvarande konverteringsgrad i Google
Analytics.
● Minimal detekterbar effekt (%) den minsta ökningen i konverteringsgrad som ni vill
upptäcka.
● Signifikans sannolikheten för att resultatet inte är ett falskt positivt. Standard är 90.

Hur börjar man med konverteringsoptimering?
Om du inte har tidigare erfarenhet av konverteringsoptimering rekommenderar vi att du tar hjälp
av en CRO byrå som har expertis och tidigare erfarenhet av att optimera en hemsida. Att
kontinuerligt arbeta med CRO kräver en rad olika kompetenser inom olika områden.

Här är en lista på vilka områden ni behöver täcka för att arbeta med Conversion Rate
Optimization.
● Data
● Rekommendationer
● Prototyp
● Design
● Test
● Analys & Implementering

Innan ni påbörjar ett A/B test behöver ni fastställa trafikmängd och detekterbar effekt. Om ni inte
har erfarenhet av det tidigare rekommenderar vi att ni använder SiteGainer som har är ett
perfekt gratis verktyg.

Efter A/B testet är färdigställt behöver man färdigställa data för att analysera den alternativa
versionen mot original versionen. Sedan väljer man vilken version man ska använda.

Vilka verktyg behöver man för konverteringsoptimering

Konverteringsoptimering kräver en rad olika kompetenser och verktyg och sträcker sig från
kompetens inom webb analytisk och UX design till A/B test verktyg och verktyg för
användbarhetstester. Många A/B testverktyg har funktionalitet för datainsamling och för att
kunna testa variationer mot varandra.

Vår CRO-process

Vi har en lång erfarenhet av konverteringsoptimering och A/B tester på global nivå och vår
process är:

● Datainsamling vi använder oss av en rad olika mätverktyg för att mappa ut kundresan
på er hemsida. Från traditionella metoder som Google Analytics till Customer
Recordings och online enkäter.
● Rekommendationer vi tar fram 20 – 40 rekommendationer i prioriterade ordning baserat
på ert nuläge och era resurser.
● Prototyp vi tar fram 1-3 olika prototyper per design och går igenom de förslagen
tillsammans med er.
● Design baserat på ovan färdigställer vi en design efter era önskemål i punkt 3.
● A/B-test vi testar den alternativa versionen i ett så kallat A/B test under begränsad tid
och efter valda KPI:er
● Analys och implementation vi utvärder och ger er utförliga rapporter efter varje
avslutat A/B test så att ni kan ta datadrivna beslut

Ta hjälp av en konverteringsoptimerare på Est Populo!
Vill du ha hjälp att öka konverteringen på din hemsida? Kontakta oss idag för en fri konsultation
av en av våra CRO-experter på Est Populo.