Att byta till 3PL (tredjepartslogistik) från antingen eget lager eller en annan 3PL kan både vara svårt och lite skrämmande. Nedan har jag listat en hel del tips på vad man behöver tänka på innan man tar steget.

Jämförelseprocessen

Det är givetvis oerhört viktigt att jämföra de olika 3PL-företagen som man kan tänka sig inleda ett samarbete med. Det som är viktigt att tänka på i detta läge är att man verkligen jämför dem på lika villkor. En del lämnar ett pris på utlevererad orderlinje där inget annat ingår medans någon annan kan lämna ett pris där t ex inleverans ingår. Lista ner vilka saker det är ni vill ha svar på och be dem återkomma med siffror för just dessa kriterier OCH vilka övriga kostnader kan tänkas bli.

 

Bedöm dem på era villkor

Bedöm alltid era potentiella nya samarbetspartner med kriterier på vad som just passar er. Hos många 3PL-företag ingår troligtvis en hel del som ni inte kommer att använda er av.

 

Ta fram vad just ni behöver hjälp med

De flesta 3PL-företagen kan hjälpa till med det mesta, men var noga med att ta fram internt hos er vad just ni behöver ha hjälp med. Det är ingen idé att betala för något ni tänkt göra själva. Likaså åt andra hållet, se till att lista allt för att inget ska trilla mellan stolarna.

 

Kolla upp deras expertis

Innan ni väljer vem ni ska samarbeta så bör ni kolla upp så att de har den expertis som ni verkligen behöver.

 

Framtida visioner

Innan ni väljer bör ni även ha era framtida visioner klara för er. Hur stora räknar ni med att vara på 3-5 år? Dela med er av era visioner med 3PL-företaget. Kontrollera så att ni har expanderingsmöjligheter hos dem och vad det innebär om ni skulle öka mer (eller mindre) än vad era mål är.

 

Ha återkommande möten med dem

När ni väl har bestämt er så är det oerhört viktigt att fortsätta kommunikationen mellan er. Planera in veckomöten där ni går igenom vad som går bra, vad som är mindre bra och hur planerna den närmaste tiden ser ut. Sätt upp KPI (Key process Indicators) och SLA (Service Level Agreements) med dem för att lättare kunna följa upp inom vilka områden som går bra och om det eventuellt finns några områden som behöver förbättras något.

 

Öppen kommunikation

Ha alltid så öppen kommunikation som möjligt med er 3PL-partner. Desto mer info och data ni kan dela med varandra desto mer kommer ni att kunna hjälpa varandra att bli mer effektiva. Båda parter i detta är intresserade av att det ska gå så bra som möjligt för den andra. Kostnadsbesparingar är något ni båda vill åt och bör därför delas mellan er.

 

Skulle ni efter att ha gått igenom alla dessa punkter med er framtida samarbetspartners inse att ni har några stycken som passar er, så får ni här ett bra citat att ha med er:

 

Effektivitet är bra, men entusiasm är minst lika viktigt

 

Men andra ord, en effektiv samarbetspartner kommer få jobbet gjort, men är de även entusiastiska så kommer de lägga i den extra lilla växeln för att lösa er verksamhet ännu bättre.

 

Fortfarande osäker?

Skulle ni ha fler frågor och funderingar om detta ämne så besök gärna www.crossnordic.se för att se om ni hittar svaren där, eller kontakta mig direkt.