Vanligaste SEO-missarna e-handlare gör

Sökmotoroptimering (SEO) är en kritisk faktor för e-handlare som vill synas och locka kunder online. Trots dess betydelse är det vanligt att göra misstag som kan hindra ens webbplats från att rankas högt på sökmotorer som Google. Här är några av de vanligaste SEO-missarna som e-handlare bör undvika:

1. Brist på nyckelordsforskning

Att inte investera tid i nyckelordsforskning är en av de största missarna. Många e-handlare antar vilka nyckelord deras kunder söker efter istället för att använda verktyg som Google Keyword Planner eller Ahrefs för att hitta de mest relevanta och högst rankande sökorden. Utan korrekt nyckelordsforskning riskerar man att optimera för fel termer, vilket leder till mindre trafik och färre försäljningar.

2. Dålig produktbeskrivning

Produktbeskrivningar som är för korta, generiska eller duplicerade från andra sidor skadar SEO. Unika, informativa och nyckelordsoptimerade produktbeskrivningar är avgörande för att förbättra sökmotorrankningen och ge kunderna den information de behöver för att fatta ett köpbeslut.

3. Ignorera teknisk SEO

Teknisk SEO handlar om att optimera den tekniska infrastrukturen på en webbplats för att förbättra dess synlighet och ranking på sökmotorer som Google. För e-handlare kan försummelse av teknisk SEO leda till allvarliga konsekvenser, inklusive långsammare laddningstider, sämre användarupplevelse och minskad trafik. Här är några av de vanligaste aspekterna av teknisk SEO som e-handlare ofta ignorerar:

3.1. Laddningstid

Laddningstid är en kritisk faktor för både användarupplevelse och SEO. En långsam webbplats kan leda till högre avvisningsfrekvens, eftersom användare är otåliga och snabbt lämnar en sida som tar för lång tid att ladda. Dessutom rankar sökmotorer långsammare webbplatser lägre eftersom de vill ge användarna den bästa möjliga upplevelsen.

Åtgärder:

 • Optimera bilder genom att komprimera dem utan att förlora kvalitet.
 • Använda verktyg som Google PageSpeed Insights för att identifiera och åtgärda hastighetsproblem.
 • Implementera browser caching och content delivery networks (CDN) för snabbare sidladdning.

3.2. Mobilanpassning

Med en ökande mängd trafik som kommer från mobila enheter är det avgörande att din webbplats är mobilvänlig. Google använder mobilförst indexering, vilket innebär att de huvudsakligen använder den mobila versionen av innehållet för att ranka sidor.

Åtgärder:

 • Använd responsiv design för att säkerställa att din webbplats ser bra ut och fungerar väl på alla enheter.
 • Testa din webbplats med Googles mobilvänlighetstest för att identifiera och åtgärda eventuella problem.

3.3 Säkerhet och HTTPS

Webbsäkerhet är inte bara viktigt för att skydda användardata; det är också en rankingfaktor. Google prioriterar webbplatser som använder HTTPS över de som inte gör det.

Åtgärder:

 • Implementera ett SSL-certifikat för att kryptera dataöverföringar mellan din webbplats och användare.
 • Se till att alla sidor på din webbplats använder HTTPS och att HTTP-versioner omdirigeras korrekt.

3.4 URL-struktur och kanoniska länkar

En tydlig och logisk URL-struktur hjälper sökmotorer att förstå och indexera din webbplats. Kanoniska länkar används för att undvika problem med duplicerat innehåll genom att ange den primära versionen av en sida.

Åtgärder:

 • Skapa korta, beskrivande och nyckelordsrika URL.
 • Använd kanoniska taggar för att indikera den ursprungliga källan av ditt innehåll, särskilt om samma innehåll är tillgängligt på flera URL.

3.5 Sitemap och robots.txt

En XML-sitemap hjälper sökmotorer att hitta och indexera alla sidor på din webbplats, medan en robots.txt-fil styr vilka delar av din webbplats som ska genomsökas eller ignoreras.

Åtgärder:

 • Skapa och uppdatera regelbundet en XML-sitemap och skicka den till Google Search Console.
 • Använd robots.txt för att blockera sökmotorer från att indexera sidor som inte är relevanta eller som du vill hålla privata.

3.6 Strukturerad data och schema markup

Strukturerad data hjälper sökmotorer att bättre förstå innehållet på din webbplats och kan förbättra hur ditt innehåll visas i sökresultaten, till exempel genom rich snippets.

Åtgärder:

 • Implementera schema markup för produkter, recensioner, och andra relevanta data.
 • Använd Googles Structured Data Testing Tool för att verifiera att din strukturerade data är korrekt implementerad.

3.7 Felkodshantering

404-felsidor (sidor som inte hittas) kan påverka användarupplevelsen negativt och bör hanteras effektivt.

Åtgärder:

 • Skapa anpassade 404-sidor som hjälper användare att hitta vad de söker.
 • Använd omdirigeringar (301 redirects) för att leda användare och sökmotorer från gamla eller brutna länkar till aktuella sidor.

4. Svagt innehåll

Att publicera innehåll av låg kvalitet eller irrelevant innehåll påverkar inte bara SEO utan också kundens upplevelse. Blogginlägg, guider och artiklar som är välskrivna, relevanta och optimerade för nyckelord kan förbättra webbplatsens synlighet och attrahera mer trafik.

5. Bristande intern länkstruktur

En stark intern länkstruktur hjälper sökmotorer att förstå och indexera din webbplats. Många e-handlare försummar att länka mellan relevanta sidor, vilket kan göra det svårare för sökmotorer att upptäcka och ranka allt innehåll på webbplatsen.

6. Underskattning av användarupplevelse (UX)

En bra användarupplevelse är viktig för SEO. Faktorer som enkel navigering, tydlig call-to-action och en ren layout bidrar till att hålla besökare längre på webbplatsen, vilket signalerar till sökmotorer att din sida är relevant och användbar.

7. Försummelse av backlinks

En backlink är en länk som pekar från en extern webbplats till din egen webbplats. Dessa länkar fungerar som en rekommendation eller en röst för din webbplats. När flera högkvalitativa webbplatser länkar till din sida, signalerar det till sökmotorer som Google att din sida är värdefull och trovärdig.

Varför är Backlinks Viktiga?

 1. Förbättrar Sökmotorrankning: Backlinks är en av de viktigaste rankingfaktorerna för sökmotorer. Webbplatser med många högkvalitativa backlinks tenderar att rankas högre i sökresultaten.
 2. Ökar Trovärdighet och Auktoritet: När din webbplats länkas från respekterade webbplatser, ökar det din trovärdighet och auktoritet inom din bransch. Detta kan leda till mer trafik och högre konverteringsfrekvenser.
 3. Genererar Trafik: Backlinks kan generera direkt trafik till din webbplats när användare klickar på länkar från andra webbplatser. Om dessa länkar är från relevanta och högt rankade sidor, kan de bidra avsevärt till din trafik.
 4. Hjälper med Indexering: Backlinks hjälper sökmotorer att upptäcka nya sidor på din webbplats snabbare eftersom sökrobotar följer länkar från andra webbplatser för att hitta nytt innehåll.

Typer av Backlinks

 1. Naturliga Backlinks: Dessa är länkar som andra webbplatser skapar organiskt utan att du behöver be om dem. De är oftast de mest värdefulla eftersom de visar att ditt innehåll är tillräckligt bra för att bli länkat till naturligt.
 2. Manuella Backlinks: Dessa länkar skapas genom aktivt arbete, såsom att kontakta andra webbplatsägare och be dem länka till din webbplats. Gästbloggning är en vanlig metod för att skapa manuella backlinks.
 3. Självskapade Backlinks: Dessa skapas genom att placera länkar till din webbplats på forum, bloggar, eller i kommentarsfält. Denna metod är mindre effektiv och kan till och med skada din SEO om det görs i överdrift eller på olämpliga platser.

Hur Man Bygger Backlinks Effektivt

 1. Skapa Högkvalitativt Innehåll: Innehåll som är informativt, engagerande och värdefullt för din målgrupp är mer benäget att bli länkat till. Investera i att skapa djupgående artiklar, guider, infografiker och videor.
 2. Gästbloggning: Skriv artiklar för andra webbplatser inom din bransch. Detta ger dig en möjlighet att inkludera länkar tillbaka till din egen webbplats. Se till att gästinlägget är av hög kvalitet och relevant för webbplatsens publik.
 3. Bygg Relationer: Nätverka med andra inom din bransch genom sociala medier, konferenser och webbinarier. Starka relationer kan leda till naturliga länkningar.
 4. Förbättra Föråldrat Innehåll: Hitta äldre innehåll på andra webbplatser som fortfarande är populärt men kan behöva uppdateras. Kontakta webbplatsägaren och föreslå att de länkar till ditt uppdaterade innehåll.
 5. Skapa Delbart Innehåll: Infografiker, listor och datadrivna artiklar är ofta mer benägna att delas och länkas till. Se till att göra ditt innehåll enkelt att dela på sociala medier och andra plattformar.
 6. Analysera Konkurrenter: Använd verktyg som Ahrefs eller SEMrush för att analysera var dina konkurrenter får sina backlinks ifrån. Detta kan ge insikter om vilka webbplatser som kan vara öppna för att länka till ditt innehåll.

Undvik Skadliga Backlinks

Inte alla backlinks är fördelaktiga. Länkar från lågkvalitativa eller spam-webbplatser kan skada din SEO. Använd verktyg som Google Search Console för att övervaka dina backlinks och disavow (förkasta) de som kommer från tvivelaktiga källor.

8. Dubbelt innehåll

Duplicerat innehåll, oavsett om det är inom din egen webbplats eller från andra källor, kan skada din SEO-prestanda. Sökmotorer prioriterar unikt innehåll och kan straffa webbplatser som har mycket duplicerat material.

9. Slarv med URL-struktur

En logisk och tydlig URL-struktur är viktig för både användare och sökmotorer. E-handlare bör undvika långa, komplicerade eller meningslösa URLoch istället fokusera på att skapa korta, beskrivande och nyckelordsrika URL.

10. Brist på analyser och uppföljning

Att inte följa upp och analysera sin SEO-insats är ett vanligt misstag. Verktyg som Google Analytics och Google Search Console kan ge värdefulla insikter om hur din webbplats presterar och var det finns utrymme för förbättringar. Regelbunden övervakning och justering av din SEO-strategi är avgörande för långsiktig framgång.

Sammanfattning

För att lyckas med SEO måste e-handlare förstå och undvika dessa vanliga misstag. Genom att investera tid och resurser i korrekt nyckelordsforskning, teknisk SEO, kvalitetsinnehåll, och kontinuerlig analys kan man förbättra sin webbplats synlighet och locka fler kunder. SEO är en pågående process, och de som håller sig uppdaterade med de senaste trenderna och bästa praxis kommer att se de bästa resultaten.