Varumärkesskydda din e-handel i 3 viktiga steg

De flesta e-handlare har någon gång tänkt tanken att skydda sitt varumärke (sitt namn, sin logga, andra särskiljande kännetecken), men det stannar allt för ofta där. Kanske är det oklart varför det egentligen är bra att varumärkesskydda sin e-handel generellt. Varumärken är mer än ett företagsnamn eller en logotyp, de är en viktig immateriell tillgång. Här delar Ports Group med sig av viktiga steg för ett effektivt varumärkesskydd.

1.  Registrera ditt varumärke

Steg ett är naturligtvis att registrera e-handelns varumärke. Det gör du via Patent- och registreringsverket. Så långt brukar det kännas som en ganska enkel process. Men det blir snabbt lite snårigare. Du kan registrera din logotyp (så kallat figurmärke), ditt ordmärke (namnet) eller ett ljud. Det gäller dessutom att du väljer rätt varumärkesklasser, annars står du i praktiken utan juridiska rättigheter för ditt varumärke inom de varu- och tjänstekategorier du verkar. Du kan självklart registrera en hel rad varumärken som är kopplade till din e-handel om du vill, men glöm inte att varje ansökan kostar både tid och pengar.

Varumärken kan bestå av:

  • Ett eller flera ord (till exempel namnet på din e-handel)
  • En grafisk symbol (till exempel din e-handels logotyp)
  • En melodi eller ljudslinga som ska förknippas med ditt varumärke
  • En slogan som ska förknippas med ditt varumärke
  • Designen på en vara eller förpackning (till exempel sånt du säljer i din e-handel)

Du behöver tänka på att varumärket ska ha särskiljningsförmåga för att det ska gå att registrera. Det är alltså generellt inte möjligt att varumärkesskydda ett generiskt ord som ”skobutiken” – men det kan gå. Apple har lyckats med just det i vissa produktkategorier och länder.

Om du ska expandera din e-handel utomlands finns det ytterligare saker att tänka på. I Ports Groups webbinarium om varumärkessäkerhet vid internationell expansion bjuds du på en och annan tankeställare, och självklart flera tips och råd.   

2.  Bevaka varumärket löpande

När du registrerat ditt varumärke behöver du sätta upp en process för att övervaka om någon gör intrång i dina varumärkesrättigheter. Det är nämligen ditt ansvar att hålla koll på det trots att det är olagligt att göra varumärkesintrång.

Det handlar alltså om så kallad otillåten användning av ditt varumärke. Det behöver inte nödvändigtvis röra sig om ont uppsåt, utan kan såklart komma av ren okunskap, men det kan ändå skada ditt varumärke och e-handelns lönsamhet avsevärt. Otillåten användning innebär bland annat:

  • Någon skapar ett nytt varumärke som är förväxlingsbart med ditt varumärke
  • Någon registrerar en domänadress som är förvillande lik din och skapar en kopia på din e-handel
  • Någon utger sig för att vara ditt varumärke i sociala medier

Har du inte varumärkesskyddat din e-handel kan någon till och med lyckas varumärkesskydda ditt varumärke så att du är den som gör intrång.

Att bevaka dina varumärken är viktigt också om en konkurrerande e-handel ansöker om registrering av ett snarlikt varumärke som du vill invända mot. Du kan dessutom kan ha rätt till vite om ett dömt varumärkesintrång upprepas. Du övervakar ditt varumärke genom att kontinuerligt skanna igenom de ansökningar som görs i de varumärkesklasser ditt varumärke är registrerat i. I Svensk varumärkesdatabas kan du söka bland varumärkesansökningar och varumärkesregistreringar i Sverige.

3.  Hantera varumärkesintrång

Om du upptäcker att någon gör intrång på ditt varumärke och du inte gör något åt det är det bortkastad tid och pengar att varumärkesskydda din e-handel. Därför är det mycket värt att du snabbt hanterar varumärkesintrången när de uppstår.

Ett vanligt sätt att hantera ett intrång på är att kontakta den som gör intrång via brev och upplysa om att du har ensamrätten till ett varumärke. Det kan spara dig mycket tid om de upphör med användandet efter att du kontaktat dem. Ibland upphör de inte med användandet och då behöver du vidta rättsliga åtgärder, vilket såklart inte är någon enkel process, men som skyddar ditt varumärke och din affär.

Så se till att du har en plan över hur du ska hantera e-handelns varumärkessäkerhet. Det är alltid bäst att vara förberedd och inte vänta tills intrånget sker. Om du upplever att det känns för snårigt kan du alltid använda dig av ett externt företag som specialiserar sig på varumärkesskydd.

Vill du veta mer om varumärkessäkerhet kan du ta en titt på Ports Groups webbinarium. Där får du lära dig vad varumärkessäkerhet innebär i praktiken och vem som bär ansvaret.