Många gånger väcks tanken om en internationell webbshop av en tillfällighet, och sporadisk försäljning eller ökad efterfrågan från kunder utomlands kan sporra motivationen. Ytterligare en indikator på att det kan vara dags att fundera över expansion är när affärsidén är så mogen att den fungerar och är lönsam i Sverige. Då finns det goda förutsättningar för fortsatt tillväxt på nya marknader.

Tips!
Om du funderar på internationell försäljning är det läge att undersöka om din nuvarande e-handelsplattform på ett enkelt sätt kan erbjuda dig de valuta och språkfunktioner, som krävs för att hantera internationella kunder.

Vad tjänar jag per order?

Innan du överväger försäljning internationellt, bör du ha stenkoll på siffrorna för din webbshop i Sverige. Beräkningen baseras alltså på din hemmamarknad och du kan börja kalkylen med ditt snittordervärde varefter du sedan drar av en realistisk summa per kostnadsslag, per order.

Utmaningen här kan vara att få med allt som är relevant. Tull och import kostar till exempel extra i Norge medan returhanteringen kanske är annorlunda i Tyskland. I kostnader ska dessutom frakt, moms, material/förpackning, returhantering och kundtjänst inkluderas, för bara att nämna några. Varje enskild order medför dessutom inte automatisk en kostnad för marknadsföring, och det kan därmed vara svårt att fördela den kostnaden på alla ordrar. Ett alternativ är därför att överväga att lämna den kostnaden utanför den första kalkylen.

Alla siffror i tabellen ovan är tänkta som exempel, och du kan med fördel göra en egen uppskattning per kostnad. IPO (intäkt per order) ger dig sedan en konkret och överskådlig bild över dina kostnader och bättre kontroll på siffrorna ger bättre resultat för dig som säljer internationellt.

Känns det svårt?
Tänk på att det alltid bättre att börja arbetet med en uppskattning än att inte göra något alls. Får du till en bra överblick över hemmamarknaden gör du sedan samma övning för de marknader du överväger och får då en indikation på vilken marknad som passar dig bäst. Kanske ökar detta ditt intresse för en internationell lansering, eller så väljer du att avstå eftersom kalkylen inte håller.

I nästa del av vår serie diskuterar vi val av marknad, konkurrenter och vilka rationella beslut som du med fördel tar med i dina funderingar.

Vi på MakesYouLocal är alltid nyfikna – och du är välkommen att höra av dig till mig om du har frågor eller andra funderingar. Du når Henrik på 0705 53 58 50 eller på henrik@makesyoulocal.com