Vägen till en framgångsrik SEO strategi

Vad definierar egentligen en bra SEO-strategi och hur vet man vilken riktning som är rätt att välja? När man utformar en SEO-strategi så finns det ofta många frågor som dyker upp i processen, därför kan ett gott råd vara att ta hjälp av en byrå som tillsammans med dig kan komma fram till en strategi som går i linje med just dina behov.

När det kommer till sökmotoroptimering så handlar det i grund och botten om att ta reda på vad en specifik sidas behov är, sett utifrån Googles ögon. När Google bedömer en sida utifrån ett SEO perspektiv så finns det tre kända delar man ser över;

Dessa tre delar utgör en fundamental grund för ett lyckat SEO arbete och det är dessa delar som en byrå kan hjälpa dig att bygga en strategi runt. Vill man inte ta in extern hjälp med sin strategi utan genomföra den på egen hand, så är en god idé att inleda arbetet med analyser av webbplatsens nuvarande prestation på dessa tre delar.

Nedan går vi igenom hur du på egen hand kan lyckas skapa en SEO strategi utifrån dessa tre delar:

Se över din webbplats auktoritet

Är det någonting vi vet säkert om rankningsfaktorer hos Google så är det att en webbplats auktoritet står högt i kurs. Auktoritet skapar man genom att bygga relevanta och trovärdiga länkar till din webbplats och dess innehåll. Den första delen i att skapa en SEO strategi blir därför att se över de länkar en webbplats i dagsläget “får in”.

Får att få länkar att peka till din sida så behöver du aktivt arbeta med att få andra webbplatser, forum eller tidsskrifter att nämna din webbplats/verksamhet i en context som är trovärdig och relevant. På det här viset berättar man för en sökmotor att på sin webbplats finns värdefullt innehåll i förhållande till vad den faktiskt handlar om.

För att förstå en länk lite bättre, så är en god idé att se dessa som en “virtuell like”. Ju fler trovärdiga “virtuella likes” en webbplats får – desto mer trovärdig anser Google att webbplatsen är. När du genomför en analys av  din nuvarande länkprofil finns det två delar som är extra viktiga att hålla ett extra öga på:

 • Hur hög domain rating har din webbplats? 
 • Vilka kvalitetslänkar finns det idag? 

Verktyg som hjälper dig att få fram denna information är t.ex. Ahrefs & SemRush.

Se över din webbplats hälsa

Som nämnt ovan så är det väldigt viktigt att din webbplats hälsa är på topp. Detta är en rankningsfaktor som Google ser på med stor vikt när dom bedömer en sida. Att ha en webbplats som presterar väl och mår bra rent tekniskt är vitalt för att lyckas med din SEO strategi.

När man ser över en webbplats hälsa så kollar man i synnerhet på “Health Score” och “Core Web Vitals”. Det sistnämnda är viktigt att hålla koll på då det med stor sannolikhet kommer att få en stor betydelse för din ranking.

Health Score är ett mått som bestämmer i vilken grad en webbplats totalt sett är sökmotoroptimerad. Skalan räknas upp till 100, vilket innebär att om din webbplats har en Health Score på 80% så har 20% av webbplatsen fel som går att åtgärda.

Core Web Vitals grundar sig i en webbplats sidupplevelse. Detta innebär att Google via Core Web Vitals avgör vilken typ av upplevelse besökarna får när de landar på en webbplats. Detta kan till exempel handla om hur pass snabbt din sida laddar. Har du en webbplats vars laddningstid är snabb, är sannolikheten att besökare stannar kvar och inte lämnar högre. Här kan du läsa mer om core web vitals.

Förutom en frisk webbplats så bör man även se över webbplatsens taxonomi. Att ha en logisk och lättnavigerad webbplats är fundamentalt för användarupplevelsen, vilket ur ett SEO perspektiv blir viktigare och viktigare för varje dag som går. I den här guiden finner du flera goda råd till att optimera din webbplats taxonomi.

Se över din webbplats content/innehåll

Att ha relevant innehåll som svarar på dina kunders sökintentioner är A och O när du förbereder din SEO strategi. Besökare från Google letar allt som oftast efter någonting specifikt. Här är det därför viktigt att du som företag och webbplats lever upp till deras intentioner för att ranka högt på de sökningar som går direkt i linje med dina produkter och tjänster.

När du formar ditt content är ett bra tips att se till att forma det utifrån människorna som ska läsa det och inte enbart för sökmotorer. Google vill förse sina besökare med sökresultat som svarar på deras frågor och sökintentioner. Därför är det av stor vikt att du talar till dina potentiella kunder på ett sätt som går i linje med vad dem vill veta i deras sökningar.

Nedan ser du ett exempel på hur man på ett användarvänligt vis tydligt lyckas svara på en vanligt förekommande sökfråga, från hemtextil segmentet, med hjälp av så kallade “drop-downs” som är ett effektivt sätt att utforma sitt content på;

Innan du börjar skapa ditt content/innehåll så är en god idé att se över dessa delar:

 • Hur fungerar ditt befintliga innehåll på din webbplats?
 • Vilka nyckelord vill du ranka på?
 • Möter din webbplats sökintentionen bakom nyckelorden du vill ranka på?

Se över din konkurrens

Att förstå vilken typ av konkurrens man har och hur denna presterar är en viktig del när du formar din SEO strategi. Därför är det klokt att genomföra en konkurrentanalys där du samlar några av dina viktigaste konkurrenter. I denna analys får du fram de insikter i vad som kommer att krävas i din strategi för att kunna gå före konkurrensen. I din konkurrensanalys är dessa delar kloka att besvara:

 • Vad rankar dina konkurrenter på för nyckelord? 
 • Vilken domain rating har dina konkurrenter?
 • Vilka länkar får dina konkurrenter?

Denna information kan du även finna i verktyg som t.ex. Ahrefs & SemRush.

Förutom ovanstående tips när du skapar din strategi, så finns det även några mjuka värden som bör vara definierade innan du formar din SEO strateg i synnerhet:

Vad har du för syfte med din strategi?

Det finns alltid ett syfte och ett mål med en marknadsföringsstrategi, oavsett inom vilken bransch du är verksam i. Vad vill du uppnå med din marknadsföringsstrategi? Vill du ha fler kunder från organisk trafik? Vill du öka din varumärkeskännedom? Svaren på ditt syfte kan vara många, men det är en vital del att definiera. 

Är du osäker på varför du marknadsför din verksamhet, eller till vilka du vill marknadsföra dig mot, kommer det bli desto svårare att lyckas utvärdera dina insatser. Detta kan i slutändan också leda till att mer tid än nödvändigt läggs på din marknadsföring. 

Föreställ dig att du får frågan “Vad är syftet med din verksamhet?”. Svaret du ger personen som frågar är med stor sannolikhet det svar på vad syftet med din marknadsföringsstrategi dessutom är.

Vilka är din målgrupp? 

Driver du en verksamhet så vet du med stor sannolikhet vilken din målgrupp är. Du vet förmodligen också vart dom befinner sig rent digitalt. Hur deras exakta kundresa ser ut kanske inte är lika enkel att förstå. Men med stor sannolikhet så använder din målgrupp sökmotorer för att leta fram information och därför blir den organiska synligheten otroligt viktig oavsett målgrupp. 

Idag går kundresan ofta mellan flera olika plattformar. Vanligt förekommande är att du som konsument initialt Googlar på den produkt eller tjänst som du eftersöker, för att sedan landa hos den verksamhet som bäst lämpar sig bland sökresultaten.

Huruvida konsumenten som når en webbplats faktiskt konverterar direkt på webbplatser, är inte alltid en självklarhet. Att en konsument lämnar webbplatsen, för att sedan via till exempel en banner annons hitta tillbaka och den här gången konvertera är en ingen ovanlig typ av kundresa.

Köpresan har oavsett börjat på Google via din organiska synlighet. Google är i särklass det bästa stället för att nå nya kunder som ännu inte känner till ditt företagsnamn, men som har ett behov efter produkterna eller tjänsterna som du erbjuder. Detta gör det viktigt att sökmotoroptimering är en del av din strategi, så att din målgrupp hittar din verksamhet. 

Hur skapar du värde för dina kunder? 

Att skapa värde för dina kunder gör du genom att producera innehåll som möter sökintentionen hos dina kunder. När en potentiell kund hittar vad den söker i ditt innehåll, så ser dom med stor sannolikhet ett mycket stort värde i just din verksamhet. För att lyckas med detta krävs det att man förstår sin slutkund/målgrupp och vad dom vill ha ut av dina produkter/tjänster. 

För att lyckas förstå detta så finns det en del frågor att ta i beaktning och svara på: 

 • Vilka behov har dina kunder?
 • Känner dom själva till detta behov eller behöver du upplysa dom?
 • Varför är dina produkter bättre än dina konkurrenters?
 • Hur kan du som verksamhet belysa din expertis inom din bransch?
 • Vilken är fördelarna med att vara kund hos dig?

Har man klart för sig på vad svaret på dessa frågor är, så blir det betydligt mycket lättare att kunna producera innehåll som går i linje med din målgrupps sökintentioner. Lyckas man med detta så skapar man värde för sina kunder och förhoppningsvis fångar man dessutom återkommande kunder. 

Slutsats:

Rätt typ av marknadsföringsstrategi är vägen till en ökad tillväxt

Att ha en tydlig marknadsföringsstrategi hjälper till att nå rätt typ av publik och segmentera din målgrupp utifrån vart bästa potentiella, lönsamhet finns.

Med en tydligt genomtänkt strategi filtrerar man dessutom bort eventuella distraktioner och fokuserar på att hålla sig konkurrenskraftig på sin specifika marknad. Detta hjälper till att hålla fokus på ditt företags uppdrag, vision och mål rent digitalt.

Välj rätt typ av marknadsföringsbyrå

När du definierat ditt syfte med din marknadsföringsstrategi, blir det lättare att välja hjälp utifrån dina behov och övergripande mål med din marknadsföring. Att känna till din målgrupp och kundresa gör det lättare att bestämma vilken gren av marknadsföring som lämpar sig bäst för din verksamhet. Att synas organiskt hos sökmotorer är naturligtvis alltid en hållbar strategi, men att addera en marknadsföringsstrategi som attraherar och kommunicerar med din målgrupp i sociala kanaler kan även vara en god idé för din varumärkeskännedom.