Swish har de senaste åren på ett explosionsartat sätt brett ut sig som betalningssätt både bland privatpersoner och företagare i Sverige. I januari i år lanserades Swish handel som möjliggjorde implementering av Swish som betalningssätt även för E-handlare, vilket snabbt blev riktigt uppskattat både hos e-handlarna själva men också hos konsumenterna.

Swish har funnits sedan 2012 och skapades genom ett samarbete mellan sex av Sveriges största banker: Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank, Länsförsäkringar samt Sparbankerna. Sedan 2012 har även fler anslutit sig till samarbetet däribland Skandia och Ica Banken. Det är respektive bank som ansvarar för villkor och eventuella avgifter för sina kunder därför kan dessa skilja sig åt beroende på vilken bank man har.

För att förstå omfattningen av användandet är det just nu nästan 6 miljoner svenskar som är anslutna till Swish. Antal användare ökar samtidigt med ca 100 000 per månad, vilket gör betaltjänsten till den mest populära mobila betaltjänsten på den svenska marknaden.

Fördelarna med att erbjuda swish som betalningssätt är för många E-handlare solklara så som smidigheten, snabbheten och möjligheten att få in pengarna omgående på kontot oavsett veckodag eller tidpunkt på dygnet. Reglerna kring hur just swish-betalningar ska bokföras är dock inte lika självklara.

Att bokföra en swish-betalning

Samtidigt användningen av Swish har ökat bland E-handlare har också Skatteverket uppmärksammat att fler och fler swish-betalningar inte registreras och därför hamnar utanför bokföringen. Problematiken kring detta har sin bakgrund i att den betalningsbekräftelse som kunden får direkt i sin mobil efter att ha swishat iväg sin betalning faktiskt inte ett kvitto, utan det är bara en bekräftelse på att pengar gått iväg. Denna bekräftelse är inte heller tillräcklig som bokföringsunderlag till affärshändelsen, vilket gör det hela lite krångligare.

Det som måste göras är två saker:

  1. Skapa en verifikation
    Det du som E-handlare måste göra är att skapa en verifikation som är tillräcklig som bokföringsunderlag till varje affärshändelse. Ett kvitto klassas idag som en giltig verifikation, men en vanlig swish-bekräftelse gör alltså inte det. Läs mer om verifikationer här.För att skapa en verifikation kan du till exempel registrera betalningen i ett certifierat kassaregister så att kunden får ett fysiskt kvitto eller en faktura. Kom ihåg att det enligt Skatteverkets regler tydligt måste framgå på kvittot eller fakturan vilket betalningsmedel som använts vid en betalning.
  2. Bokför transaktionen
    Swish kan som betalningsmedel i vissa fall jämföras med kontant- och kortbetalning och därför gäller reglera om kassaregister i Skatteförförandelagen. Reglerna säger att kontanta betalningar måste bokföras senast dagen efter att det inträffat medan reglerna är kortbetalningar är mer tillåtande. I och med att Swish är en form av elektronisk betalning så jämställs den inte med kontanta betalningar och tiden man har på sig att bokföra blir därför lite längre.Detta innebär att om man har registrerat en Swish-betalning i sitt kassasystem så får bokföringen i normala fall senareläggas med upp till 50 dagar efter utgången av den kalendermånad som betalningen inträffade. För mindre företag kan tiden vara ännu mer tillåtande.Vissa väljer att ta dagsavslutet från sitt kassaregister som underlag och sammanslå dagens Swish-transaktioner i en verifikation som sedan bokförs. Detta är praktiskt för verksamheter som har många små betalningar per dag.

Du kan läsa mer om hur swish fungerar och hur du som E-handlare kan ansluta dig på getswish.se