Finns en koppling mellan uråldriga kontoplaner och lönsamhetsutmaningar i e-handeln? 20-70% av dina fashion volymer snurrar flertalet varv och påverkar dagligen din affär mycket, riktigt mycket men du ser det inte, kan inte ta på det – här får du reda på varför.

Bakgrund

Kontoplan, basen för våra ekonomisystem och därmed våra affärssystem – uppfanns på 1970 talet i form av ”BAS version”. Wikipedias artikel på ämnet uppdaterades senast för 5 år sedan…sätt det i relation till i vilken hastighet affärsmodeller och sälj & köpmönster förändras….

De flesta affärssystem är i grunden byggda för att i slutändan kontera finansiella transaktioner rätt mot denna kontoplan och har sedan tagit olika vägar i form av utbyggnad mod OLF, OMS, WMS och andra funktioner. Styrkan hos respektive ERP därute är en konsekvens av vilka områden som har byggts ut och vilken funktionalitet som prioriterats och efterfrågats i den marknad man verkat.

Utmaningen

Dagligen brottas e-tail/retail verksamheter med hur bolaget skall styras, allt för ofta baserat på en 50 år gammal kontoplansmodell. Absolut bra och nödvändigt för redovisning, bokföring, benchmarking dvs rena finansiella mätetal som är en konsekvens av din affär men ofta alldeles för fyrkantigt vad det gäller att mäta en affärs dagliga performance.

Nischar in mig mot e-handel i resonemanget. Vad är ett affärssystem i den kontexten och vad ska det ha för roll? Det leder i sin tur in på systemarkitektur. Vilka system är mest lämpade för att rodda en e-handelssetup och varför?

Kontoplan och den möjlighet den gett till uppföljning har pga av dess centrala roll satt ramarna för hur mäta en affärs performance ur ett finansiellt perspektiv. Den är designad utefter hur varor köptes och såldes förut och de kostnader och intäktstyper som fanns i en traditionell affär. Nya system läggs utanpå för att analysera och visualisera business i mer verksamhetsnära vinklar. Problemet är bara att arvet från kontoplanen sätter käppar i hjulet, det begränsar och försvårar. Det finns dessutom ofta ingen koppling mellan uppföljning och åtgärd. BI för analys men åtgärden ligger någon annanstans – hur automatiserar man då? Människan kommer emellan och ledtiden blir för lång gällande, uppföljning, analys och åtgärd.

Ehandelns akilleshäl och stora potential

Så till e-handelns (främst fashion) nuvarande akilleshäl – returerna. Konsekvensen av returerna hittas förhoppningsvis fördelat på ett gäng olika konton som kostnader. Dock mycket svårt att överblicka vilken reell effekt de har och var de påverkar. Varför…., jo – returer fanns inte på 70 talet när kontoplanen sattes, köp och sälj mönster har förändrats och därmed de intäkts och kostnadsströmmar som följer med dem. Vi dockar dock fortfarande in dem mot gamla strukturer och vi agerar i fortfarande i arvet efter dem.

10-70% av dina fashion volymer snurrar flertalet varv och påverkar dagligen din affär mycket, riktigt mycket men du ser det inte, kan inte ta på det – det gör bara ont när din CFO visar på hur lite lönsamhet som kommer ut ur butiken, även om omsättning och försäljning ökar. 30% (eller vad nu din returandel är) av din affär löper amok utan styrning – potentialen till förbättring är stor.

Summering

Affärssystem är viktigt men rollen och definitionen för dem förändras. Det traditionella ekonomisystemet måste kompletteras med andra funktioner/plattformar som i grunden är byggda för nya typer av intäkts och kostnadsströmmar. Låt inte en 30 år gammal kontoplan styra din business – din business styrs av kunder och produkter som generar nya intäkts och kostnadsströmmar – ser du dem?

__________________________________________________________

Vill du veta mer om hur du som e-handlare/omnispelare kan få ut mer av din vinstpotential? – Tveka inte att kontakta oss på www.easycom.com