Google har släppt 10 gratiskurser om AI

Dyk in i den spännande världen av artificiell intelligens med dessa kostnadsfria Google-kurser som kommer att rusta dig med de nödvändiga färdigheterna för att behärska AI år 2024.

I takt med att AI-teknologin fortsätter att omforma vårt samhälle och arbetsmarknad blir det allt viktigare att förbättra sina kunskaper inom detta område. Dessa kurser från Google ger en grundlig och praktisk förståelse för artificiell intelligens.

  1. Introduktion till Generativ AI:

En introduktionskurs som förklarar naturen, användningsområden och skillnader hos Generativ AI jämfört med traditionella maskininlärningsmetoder.
Introduction to Generative AI | Google Cloud Skills Boost

  1. Grundläggande i Generativ AI:

Skaffa en “skill badge” genom att visa din förståelse för grundläggande begrepp inom generativ AI.
Generative AI Fundamentals | Google Cloud Skills Boost

  1. Introduktion till Ansvarsfull AI:

Lär dig vad ansvarsfull AI är, varför det är viktigt och hur Google implementerar det i sina produkter.
Introduction to Responsible AI | Google Cloud Skills Boost

  1. Introduktion till stora språkmodeller:

Den här kursen utforskar vad stora språkmodeller är, deras användningsområden och hur man förbättrar deras prestanda.
Introduction to Large Language Models | Google Cloud Skills Boost

  1. Introduktion till bildgenerering:

Den här kursen introducerar “attention mechanism”, en lovande familj av maskininlärningsmodeller inom området för bildgenerering.
Introduction to Image Generation | Google Cloud Skills Boost

  1. Encoder-Decoder-arkitektur:

Lär dig om encoder-decoder-arkitekturen, en kritisk komponent inom maskininlärning för sekvens-till-sekvens-uppgifter.
Encoder-Decoder Architecture | Google Cloud Skills Boost

  1. Attention Mechanism:

Den här kursen introducerar attention mechanism, som möjliggör för neurala nätverk att fokusera på specifika delar av en inmatnings sekvens.
Attention Mechanism | Google Cloud Skills Boost

  1. Transformer-modeller och BERT-modell:

En omfattande introduktion till Transformer-arkitekturen och modellen Bidirectional Encoder Representations from the Transformers (BERT).
Transformer Models and BERT Model | Google Cloud Skills Boost

  1. Skapa modeller för bildtextning:

Lär dig hur du skapar en modell för bildtextning med hjälp av djupinlärningstekniker.
Create Image Captioning Models | Google Cloud Skills Boost

  1. Introduktion till Generativ AI Studio:

Den här kursen introducerar Generativ AI Studio, en produkt från Vertex AI, och guidar användare om hur man prototypar och anpassar generativa AI-modeller.
Introduction to Generative AI Studio | Google Cloud Skills Boost