Joanna Warnestad SEO-specialist.

Hur viktigt är strukturerad data för SEO?

Strukturerad data har för många sajtägare tidigare varit något som är “nice to have”. Men kanske att det idag har gått över till en nödvändighet för att sticka ut i det organiska sökresultatet. Har du koll på hur det ser ut i din bransch? Låt oss gå igenom fördelarna och om det kan vara något som du behöver prioritera i SEO-arbetet.

Strukturerad data är viktigt men det har kanske inte högsta prio i ditt SEO-arbete. Precis som tidigare krävs det först och främst bra innehåll, tekniska förutsättningar och länkar för att prestera och ranka i det organiska söket. Med det sagt kan det dock vara värt att introducera strukturerad data i din SEO-strategi och låta det få vara en naturlig del av arbetet.

Behovet av strukturerad data och utökad synlighet i det organiska söket blir allt viktigare för att sticka ut. Som extra synlighet med vanliga frågor, produktdata för e-handel eller recept. Men hur viktigt det är ser olika ut beroende på bransch och konkurrens. Enligt en studie av BrigthEdge så är olika Schematyper (strukturerad data) mer vanligt förekommande i olika branscher. Exempelvis är FAQPage Schema markup mer vanligt för domäner inom utbildning och BreadcrumbList är mer vanligt inom rese- och finansbranschen.

strukturerad data för recept, FAQ och produkter.

Så behöver du hoppa på tåget? Ta dig en titt i det organiska sökresultatet på viktiga sökord och undersök om strukturerad data är vanligt i din bransch och bland dina konkurrenter. Se också om det finns en röd tråd i vilken Schematyp som är vanligt förekommande. Kanske kan även du implementera detta på dina sidor!

Fördelarna med strukturerad data

För SEO finns det många fördelar att implementera strukturerad data i koden på artiklar och landningssidor.

  1. Mer synlighet i det organiska söket. Med strukturerad data finns det möjlighet för din domän att få utökad synlighet på din position med exempelvis frågor och svar eller synlighet i position zero, vilket skulle göra din sajt synlig högst upp i sökresultatet utöver din position på sidan.
  2. Högre klickfrekvens (CTR). Genom att ta mer och större plats i det organiska sökresultatet ökar även chansen för högre klickfrekvens.
  3. Snabbare indexering. Att implementera Schema markup gör det enklare för Google att förstå vilket innehåll du erbjuder och det kan därmed indexeras snabbare.
  4. Röstsök. Med hjälp av strukturerad data kan du även optimera mot röstsök och synas (höras) för de som söker via smarta högtalare eller via assistenten på mobilen.

Case: Organisk trafik ökade med 77 %

För en av våra SEO-kunder påbörjade vi arbetet med strukturerad data i början på januari 2021. Vi valde ut sidor som var lämpliga för Schema markup som exempelvis FAQPage, HowTo och Recipe och där vi såg potential för att synas med strukturerad data samt att förtydliga för Google vad sidan presenterade för innehåll.

Efter ett halvår utvärderades arbetet och analysen visade en ökning i organisk trafik på 77 % YoY för de 10 st utvalda sidor testet utfördes på.

“Efter ett halvår utvärderades arbetet och analysen visade en ökning i organisk trafik på 77 % YoY.”

Organisk trafik efter strukturerad data.

Sidorna var alla publicerade sedan tidigare och vi hade i det här syftet enbart adderat validerad Schema markup. Innehållet på sidorna var vid tillfället redan välarbetat ur ett UX- och SEO-perspektiv.

Självklart kan vi inte vara 100 % säkra att addering av Schema markup har varit enda anledningen till ökningen i organisk trafik. Men det har helt klart haft betydelse, vilket vi kan utläsa i data över Visningssätt i sökresultaten i Search Console. Där vi tidigare hade 0 klick och exponeringar för olika typer av strukturerad data har vi numer utökad synlighet och även ökad klickfrekvens sedan 1 januari för de utvalda sidorna.

Diagram klickfrekvens CTR.

Vill du läsa om fler cases där strukturerad data har varit ett lyckat experiment? Kolla in Googles egna Case studies!

3 tips för dig som vill komma igång!

  1. Allt innehåll behöver inte taggas upp. Välj ut det du vill betona på sidan och som du tror är viktigt för besökaren att ta del av. Fundera även kring vilken typ av strukturerad data som är viktig för din bransch, målgrupp och framförallt vad som passar innehållet.
  2. Validera koden. Det är viktigt att du testar sidan så att det inte finns några problem i koden. Här kan du använda Googles egna verktyg Test av utökade resultat. Det är också viktigt att alla obligatoriska properties finns med för att Google inte ska ignorera din kod. Google Search Central har riktigt bra guider att följa.
  3. Utvärdera regelbundet och fortsätt optimera! Arbetet slutar inte efter 6 månader. Precis som med övrigt SEO-arbete behöver du regelbundet utvärdera och testa.