De stora internationella shoppingdagarna Singles’ Day, Black Friday och Cyber Monday närmar sig. För din del innebär det säkert både förväntningar och förhoppningar om en ökad försäljning. Se till att ta del av e-handelsjuristens bästa tips inför årets största shoppingdagar.

Se till att din rea är en riktig rea

Realisation, utförsäljning, sale. Kärt barn har många namn. Men för att du ska få kalla din prisnedsättning för rea måste vissa villkor vara uppfyllda. Om du inte är noggrann kan du i värsta fall bli skyldig att betala marknadsstörningsavgift (böter).

För att få kalla något för rea måste det pågå under en begränsad tid. Det är alltså inte tillåtet att ha ständig rea. Enligt praxis får en rea som längst pågå ett par månader.

Det du rear ut måste ingå i ditt ordinarie sortiment.

Det du rear ut måste ingå i ditt ordinarie sortiment. Du får alltså inte köpa in tillfälliga partier av något och sälja på rea.

Du får inte höja priset på en vara innan rean börjar för att sedan sänka priset under rean. Rean måste  vara på det ordinarie pris som varan haft. Det är därför inte heller tillåtet att jämföra med rekommenderat pris och kalla det för rea. Det sänkta priset måste även vara väsentligt lägre än varans normala pris.

Du måste ha varor att sälja. Du får alltså inte locka med rea på varor som inte finns i tillräckligt stort antal. Du får givetvis inte heller locka med rea på produkter som inte finns på riktigt.

Undvik att bli bunden av felaktiga priser

Under stora realisationer kan det hända att varor får fel pris. Du kan som e-handlare minska risken för att bli bunden av felaktiga priser genom att i köpvillkoren tydligt reglera hur avtal ingås. Att friskriva dig från prisfel hjälper tyvärr inte, läs mer om detta här.

Avtalslagen, som reglerar hur avtal ingås, är mer än hundra år gammal. Den är till stor del anpassad för en annan tid och för andra behov än de som finns idag. Lagen gäller dock bara om man inte kommit överens om något annat. Detta betyder att du och en kund i princip själva kan bestämma hur ni vill ingå avtal. Det skapar viktiga möjligheter för dig som e-handlare att tidigt hantera potentiella risker i din verksamhet.

Du kan själv bestämma hur du och kunden ingår bindande köpeavtal.

I en fysisk butik eller i en webbshop ingås avtal mellan dig och kunden genom att kunden ser ditt erbjudande (som kallas utbud). Kunden skickar en beställning (som är ett anbud) som du sedan bekräftar (genom en accept). Om du inte skrivit något i dina villkor om hur du och kunden ingår avtal blir ni, i de flesta fall, bundna vid köpet i och med den beställningsbekräftelse du skickat ut.

Du som e-handlare är enligt e-handelslagen skyldig att utan dröjsmål skicka en beställningsbekräftelse per e-post. I princip alla e-handlare uppfyller det här kravet. Det du kanske inte visste är att din beställningsbekräftelse inte behöver binda dig vid beställningen. Du kan istället avtala i köpvillkoren så att du manuellt kan upptäcka prisfel innan ett bindande avtal har ingåtts, och samtidigt uppfylla e-handelslagens regler. Du kan läsa mer om prisfel och om bindande avtal här.

Reglera i dina köpvillkor hur och när du och kunden ingår ett bindande köpeavtal.

Se till att du i dina köpvillkor reglerar hur och framför allt när du och kunden ingår ett bindande avtal om köp. Genom en sådan enkel åtgärd kan du förhindra att du blir bunden av fel pris på en vara eller av andra felaktigheter. Det du vill åstadkomma är att bindande avtal ingås först när du bekräftar ordern, och inte direkt vid kundens beställing eller vid den automatiska beställningsbekräftelsen som du är skyldig att skicka ut. På så vis hinner du förhoppningsvis upptäcka prisfel och sedan förklara för kunden att du tyvärr inte kan bekräfta ordern till det pris kunden beställde varan.

Du kan antingen själv skriva villkoren, eller ta kontakt med en e-handelsspecialiserad jurist.

Glöm inte att kolla ångerrättsinformationen

Rätten att ångra köpet enligt distansavtalslagen gäller oavsett om varan köpts på rea eller till ordinarie pris. Om du som säljare har felaktig ångerrättsinformation kan köparen ha rätt att dels ångra sig inom 1 år och 14 dagar från köpet (!) och dels inte behöva betala något om varan minskat i värde på grund av att den använts (!). Det är därför väldigt viktigt att du ser till att din ångerrättsinformation uppfyller kraven i distansavtalslagen.

Se till att ångerrättsinformationen uppfyller kraven i lagen.

Du är skyldig att informera om huruvida och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt, tidsfristen och övriga villkor för ångerrätten, hur ångerrätten utövas samt att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten och hur konsumenten kan ta del av det.

Om det är något som du alltså särskilt ska se till att göra så är det att informera om att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten på Konsumentverkets hemsida som köparen kan använda för att ångra sig, om köparen vill.

Ha inte felaktiga villkor för rean

Det är helt frivilligt för dig som säljare att erbjuda bytesrätt eller öppet köp. Du har därför ingen skyldighet att erbjuda varken bytesrätt eller öppet köp på reavaror. Konsumentköplagens regler gäller dock oavsett om en vara köps på rea eller för ordinarie pris. Var därför noggrann så att du inte skriver fel information till köparen.

Lycka till!

Kontakta gärna mig på Boncom Lawoscar@boncomlaw.se om du behöver professionell rådgivning inom e-handelsjuridik. Boncom Law kan hjälpa dig med utbildning av personal, rådgivning och mycket mer inom konsument- och e-handelsjuridik.