Facebook Målgruppsinriktning

Nyttja Facebooks målgruppsinriktning i Google Ads

Google Ads, tidigare Google Adwords, är en viktig marknadsföringskanal för e-handlare som önskar att attrahera nya kunder. Bland de olika annonsformaten som finns tillgängliga i Google Ads är Display-annonser ett populärt alternativ. Att kontinuerligt hitta nya passande målgrupper att visa sina annonser för kan däremot vara utmanande. I denna artikel tänkte jag därför berätta mer om hur du kan nyttja Facebooks målgruppsinriktning i Google Ads.

Facebook Ads vs Google Ads – ROI

ROI, vilket är en förkortning på engelskans Return On Investment, är en oerhört viktig term inom digital marknadsföring. När man väljer att marknadsföra sina produkter på nätet vill man nämligen få högsta möjliga utväxling på sin investering, oavsett om man väljer att fokusera på SEO eller SEM.

När det kommer till den köpta annonseringen som vanligtvis sker via Google Ads, det vill säga SEM, finns det en mängd olika annonsformat att välja mellan. Till dessa hör bland annat:

  • Textannonser
  • Shoppingannonser
  • Bild-/banner annonser

I denna artikel tänkte jag fokusera på det sistnämnda alternativet. Banner annonser som skapas via Google Ads kan nämligen synas på miljontals olika webbplatser som är anslutna till Googles Displaynätverk, vilket gör det både attraktivt och effektivt.

För att avgöra vem som exponeras för dina annonser gäller det att välja passande målgruppsinriktningar. Något som tidigare nämnts kan vara utmanande. Till detta hör dessutom att konkurrenten Facebook Ads tenderar att generera en högre ROI. Det bör dock tilläggas att detta kan variera från företag till företag.

Enligt FitSmallBusiness har Facebook Ads både en lägre genomsnittlig kostnad per klick och högre genomsnittlig konverteringsgrad, vilket resulterar i en bättre avkastning på investeringen. Skulle det därför inte vara bra om du kunde använda dig av Facebooks framgångsrika målgruppsinriktning även i Google Ads?

Så kan du nyttja Facebooks målgruppsinriktningar i Google Ads

De målgruppsinriktningar som kan göras i Google Ads är definitivt bra. Med tanke på att Facebook Ads däremot har en högre genomsnittlig konverteringsgrad, är det ett tecken på att de målgruppsinriktningar som kan göras på denna plattform är snäppet bättre.

För att kunna dra nytta av de inriktningar som kan göras på Facebook, kan du därför använda dig av UTM-koder för att sedan skapa anpassade målgrupper i Google Ads baserat på detta. För dig som inte är familjär med UTM-koder sedan tidigare, kan de användas för att urskilja från vilken källa och vilket medium etc. som besökare hittat till din webbplats ifrån.

När du väl är i färd med att skapa en ny annons på Facebook, kan du därför använda dig av Google’s UTM Builder för att urskilja vilken målgruppsinriktning som använts. Något som exempelvis kan se ut på följande sätt:

Kopiera sedan den unika URL:en och använd den i din annons på Facebook:

När din annons väl har börjat generera trafik, kan du gå in på Google Analytics för att skapa en ny målgrupp baserat på detta. För att göra detta navigerar du till admin-panelen följt av målgrupper/audiences. Skapa sedan en ny målgrupp baserat på personer som har besökt en specifik sektion av din webbplats. Under avsnittet conditions väljer du sedan sida/page och innehåller/contains följt av din specifika UTM-kod. Välj sedan Google Ads som destination och du kan därefter navigera till Google Ads för att skapa annonser som visas för denna målgrupp via banner annonser.

Jag hoppas att du med denna metod kan dra nytta av Facebooks framgångsrika målgruppsinriktning i Google Ads och därigenom öka antalet konverteringar för din e-handel!