Det sägs att historien upprepar sig och att allt är cirkulärt. När e-handlare öppnar fysiska butiker och fysiska butiker blir e-handlare känns cirkeln onekligen sluten.

I tomrummet efter de varumärken som inte överlever “butiksdöden” breder e-handlarna ut sig med varumärkesexponering i den fysiska världen. Att bara synas i “sin” digitala kanal tycks inte fungera längre för att fortsätta attrahera kunder. Välkommen säger vi till omnihandeln, där gränserna mellan traditionell fysisk handel och e-handel försvinner. Allt är helt enkelt handel. Överallt.

Välkommen till omnihandeln, där gränserna mellan traditionell handel och e-handel försvinner.

Beställ på nätet, hämta i butiken. Beställ i butiken, få levererat senare där du befinner dig för stunden. Beställ på nätet, få levererat hem som vanligt. Eller varför inte få levererat tillsammans med din matkasse? Eller till en leveranshub i city?

Utgångspunkten för konsumentjuridiken var från början av naturliga orsaker den traditionella fysiska butikshandeln. Konsumentköplagens regler utgår i grunden från köp i fysiska butiker. I takt med att e-handeln ökade kompletterades regleringen med distansavtalslagen och dess föregångare. Lagen utgår huvudsakligen från ett “traditionellt” distansköp i en e-handelsbutik, men omfattar även andra typer av köp där konsumenten har ansetts behöva en ångerrätt.

Det är viktigt att förstå de konsumenträttsliga reglernas inbördes förhållanden.

Vad händer med den konsumentköprättsliga juridiken när beställning, bekräftelse, betalning och leverans, ja själv slutandet av avtal, kan ske på en mängd olika sätt och i en mängd olika kombinationer? Vilka utmaningar står e-handlare och jurister inför när den köprättsliga komplexiteten riskerar att öka i omnihandelns spår?

Distansavtalslagens huvudregel är tydlig, för att du som konsument ska ha ångerrätt krävs att hela köpet, hela avtalet, har ingåtts på distans. Så kallade collect at store-köp omfattas inte av ångerrättens regler om köparen kostnadsfritt kan avstå från att hämta varan.

Om du har juridiken kring omnihandeln klar för dig har du en marknadsfördel.

I takt med att allt fler e-handlare (eller ska vi börja säga omnihandlare?) erbjuder olika möjligheter att kombinera beställning, betalning och leverans blir det viktigare att förstå de konsumenträttsliga reglernas inbördes förhållanden, syften och konsekvenser. Det är viktigt att veta när konsumenten har ångerrätt enligt lag och när distansavtalslagens regler överhuvudtaget inte gäller. Det är viktigt att veta hur du bäst utformar villkor som lirar med omnihandelns möjligheter och utmaningar. Du hittar en mycket enkel lathund nedan för att lättare förstå vilken lag som är tillämplig när.

Endast distansköp: konsumentköplagen och distansavtalslagen gäller

Endast fysiskt köp: konsumentköplagen gäller

Icke-bindande collect at store-köp: konsumentköplagen gäller

Collect at store-köp som blir bindande vid beställning på nätet: konsumentköplagen och distansavtalslagen gäller

Det kanske viktigaste du kan göra är att ta reda på om distansavtalslagen är tillämplig.

Det kanske viktigaste du som e-handlare kan göra när du bestämmer dig för att satsa på olika typer av köp- eller leveranssätt är att ta reda på om distansavtalslagen är tillämplig och vilken information du i sådant fall måste lämna till kunden. Du kan eliminera krångel för kunderna genom att i dina köpvillkor se till att kundernas rättigheter i praktiken blir lika i alla kanaler. Du kan till exempel ha generösare villkor än vad lagen kräver (vanligtvis öppet köp som svarar mot den lagstadgade ångerrätten kunden har i vissa fall). Genom att se till att du har juridiken kring omnihandeln klar för dig får du en marknadsfördel – eller ett försprång – eftersom du kan utforma dina köp- och leveranserbjudanden fullt medveten om vilka rättigheter och skyldigheter du respektive kunderna har. Att tydlighet och förutsebarhet är sådant som både kunder, investerare och du själv säkert gillar skadar inte heller.

Lycka till!

Kontakta gärna mig på Boncom Law på oscar@boncomlaw.se om du behöver professionell rådgivning inom e-handelsjuridik. Boncom Law kan hjälpa dig med utbildning av personal, rådgivning och mycket mer inom konsument- och e-handelsjuridik.

Du hittar även kostnadsfri information om reglerna kring distansavtal och ångerrätt på exempelvis Svensk Digital handel eller Konsumentverket.