Optimera dina texter i E-butiken

Att alltid ha unika texter och använda sökord i produktbeskrivningarna är två klassiska tips som ofta återkommer i artiklar kring SEO för E-butiker. Det är visserligen en bra början men texten kan göras betydligt bättre än så.

Gästskribent för denna artikel är Johan Hummelgård (Skribentus) som här ger hans bäst content-tips till dig som jobbar inom E-handel.

  • Ha alltid unik text (Prio ett)

Att ha unik text nämns i nästan varje artikel gällande SEO för E-handlare men fortfarande är det ett av de vanligaste felen jag möter. Se till att din text är unik och inte kopierad från exempelvis leverantören. Google gillar inte duplicerat material och varför skulle din E-butik få bättre position än leverantören om du har exakt samma text?

  • Unika egenskaper hellre än säljande adjektiv

Säljer du lövblåsar, häcksaxar eller kontorsstolar? Beskriv produkternas unika egenskaper i produkttexten istället för att enbart beskriva vad produkten används till (vilket kunden redan bör veta). Ett fel är att bli för säljande vilket sällan gynnar jakten på longtails.

Här kommer två alternativ:

”En smidig häcksax som gör att häcken kan hållas fin på höstarna. Kan användas av både stora och små”

eller

”Batteridriven häcksax med teleskop som ger 2 m räckvidd. Väger 4,5 kg”

Jag skulle rekommendera alternativ nummer två. För det första kommer kunden lättare hitta den modell som har de egenskaper som efterfrågas vilket bör öka konverteringen. För det andra fångar man upp longtails. Det är betydligt fler som söker efter ”Batteridriven häcksax teleskop” än ”smidig häcksax fin höstarna”

För mig är SEO inte primärt att ranka högt på ett enda ord. Det är snarare att ta de positioner man har möjlighet till och skapa så mycket trafik som möjligt. Därmed gäller det att aldrig underskatta möjligheten med longtails.

  • Låt texten säga allt

Med en snygg bild på en rosa scarf ser besökaren på webbplatsen direkt vad det är för produkt vilket gör att produkttexten bara behöver vara kort och beskriva storlek och material. Så resonerar en del E-handlare och skriver därmed bara produktens namn och kortfakta.

Men Google är primärt en textsökmotor. Därmed behöver texten helt och hållet beskriva produkten oavsett hur många bilder du har.

Håll över bilden med handen och låt någon gå in på sidan och läsa produktbeskrivningen. Hur många sekunder tar det innan de förstår vad det är för något som säljs?

  • Guidande kategoritexter

Jag har tidigare gästbloggat om kategoritextens betydelse och anser att det är en akilleshäl hos många E-handlare. Ibland är till och med E-butiken uppbyggd på ett sätt som gör att kategoritexter inte ens kan användas. Detta samtidigt som det betydligt fler sökningar på ”Kontorsstolar” än ”Expo Kontorsstol SS2 Deluxe”.  Använd kategorier och kategoritexter. Personligen gillar jag mest kategoritexter som fyller en tydlig funktion. En text som hjälper besökaren att välja rätt inriktning eller produkt.

 

  • Jobba med strukturen

Det finns studier som visar att långa texter rankar bättre än korta. Men med längre texter än 100 ord behöver man direkt fundera på strukturen. Personligen är jag övertygad om att bättre struktur skapar bättre ranking. Dessutom ger en bättre strukturerad text bättre överskådlighet för besökaren vilket knappast kan vara till någon nackdel. Här kan punktlistor, underrubriker, bilder, video och andra element hjälpa besökaren (och Google) att hitta rätt.

Här finns även möjlighet att ta ”0:an”. Med andra ord det utdrag som Google, vid vissa sökningar, visar över första sökresultatet. Här kan jag ta ett exempel från min egen sida om att skicka tårtor där jag i punktform beskrivit hur tjänsten fungerar. Detta med totalt ungefär 50 ord. Därmed ges förutsättningarna för att plats 0.

Se bild nedan hur jag därmed kommer före första sökresultatet (vilka jag organiskt annars aldrig har en chans att gå om)

  • Bäst i test

Gå igenom ditt produktutbud och se om någon blivit utsedd som ”Bäst i Test” hos Råd &Rön, Gör Det Själv, Aftonbladet eller annan trovärdig källa. Kom ihåg att granska källorna noga då det finns en hel del påhittade tester.

Säljer du exempelvis den diskmaskin som Råd & Rön har gett bästa betyg så nämn detta i produkttexten och även med tydlig grafik. Här ett exempel från Gardenstore

Men hur kan detta påverka din SEO?

Produkten kommer inte att ranka högre för att du nämner detta. Men ännu en gång handlar det kombinationen av användarvänlighet, konvertering och longtails.

När jag tittade på sökvolymen för lövblåsar visade det sig att sökningar med ord som ”Test” och ”Bäst” motsvarar ca 10% av sökvolymen för huvudordet (i detta fall lövblås).

Det finns alltså ganska många sökningar att hämta hem. När det inte finns svenska tester att hänvisa till kan internationella tester sökas upp. Att presentera en produkt med att den fått ”Bäst i Test” utan att det finns någon svensk test kan vara extremt lönsamt. Jag har gjort så på vissa av mina affiliatesidor och eftersom svenska tester inte finns blir konkurrensen väldigt liten på just dessa sökningar. Att ranka etta på ”Bäst xxx” skapar dessutom högkonverterande trafik.

  • Guida och instruera

Om din butik har 58 olika gräsklippare – hur ska kunden kunna avgöra vilken som ska köpas utifrån deras behov? Vet ens kunden vilket behov som finns?

När du går in på en stor elektronikbutik tar det inte länge förrän en säljare möter upp för att guida och hjälpa dig att välja rätt. Du har någon att ”hålla i handen” under köpbeslutet.

Kan du även ge samma hjälp online? Genom att tydligt guida besökaren skapas användarvänlighet och gör det enklare för besökaren att ta ett köpbeslut. Dessutom ges möjlighet till content som fångar upp en rad longtails via guidande kategoritexter.

Här finns en fundamental skillnad på hur E-butiker jobbar med sina kategoritexter. En del väljer att enbart ha ”utfyllnadstext” medan andra väljer att låta kategoritexterna hjälpa besökaren till att göra rätt beslut.

Med riktigt bra textbearbetning går det alltså att förbättra trafikmängden till webbplatsen avsevärt. Men förlita dig aldrig enbart på detta ben. Se även över de tekniska bitarna och börja direkt att jobba med off-page. Det är när man jobbar brett med alla delarna som de riktigt fina resultaten börjar komma.