Satsa på en trygg e-handel

Nästan hälften av alla som handlar via nätet är ibland eller ofta oroliga för säkerheten (källa e-barometern Q3 2012).
Denna oro kan motverkas genom att olika betalningslösningar erbjuds.

Framför allt upplever de flesta faktura som tryggt, eftersom man då får se på varan innan den betalas. Det är också en trygghet för kunden att veta att man kan dela upp betalningen och att man faktiskt kan bestämma sig för det först när det är dags att betala fakturan.

Men också för nätbutiken är säkerhet och trygghet av trygg_ehandelcentral betydelse. Att eliminera kreditrisken genom att överlåta fakturorna till en fakturapartner är ett enkelt sätt att minska riskerna. Men nätbutiken bör även fundera över vilka konsekvenserna blir om fakturapartnerns system skulle gå ner mitt under en säljtopp. Ur detta perspektiv kanske det inte är så lyckat med lösningar som innebär att man lägger alla ägg i en korg.
Om fakturabetalningsfunktionen skulle ligga nere vid exempelvis tekniska problem, så är det inte lika allvarligt om kortbetalning fungerar under tiden och vice versa. Man bör alltså vara uppkopplad mot åtminstone två från varandra oberoende system.

Kan man öka sina intäkter med försäljning på kredit?
Det är inte ovanligt att kunderna väljer att delbetala en faktura. De flesta partners som erbjuder fakturabetalning ger också den möjligheten. Normalt sett är det då partnern som tillgodogör sig finansintäkterna för detta, men som också står för finansiering, kreditrisk, med mera. En trolig utveckling för näthandeln är att nätbutiker med god finansiell ställning har intresse av att till sin verksamhet addera en finansieringsdel. När aktörerna blir fler och marginalerna mindre, börjar de större företagen leta efter fler intäktsmöjligheter. Denna utveckling har tidigare skett inom distanshandeln och idag har de flesta större postorderföretag egna finansavdelningar.

Ett möjligt hinder för samma utveckling sker inom näthandeln detta är komplicerade IT-system för fakturahanteringen, som är dyrt att utveckla. Emellertid kan numera någon enstaka fakturapartner (Gothia/PayByBill), idag erbjuda en sådan lösning. Det är då fråga om en rent administrativ tjänst där näthandlaren själv står för finansiering och kreditrisk. Samtidigt kan nätbutiken förbättra sina marginaler med vinst på kreditgivningen. Tjänsten innebär inget som är annorlunda för kunden. Denne kan precis som vanligt välja att betala via Faktura, Delbetalning eller Konto.

Den vanliga lösningen för faktura- och delbetalning/konto ser annars ut så här:

Faktura: Fakturan bipackas leveransen eller skickas till kunden av fakturapartnern samtidigt tar över fordringsrätten. Nätbutiken får betalt direkt (inom 24 timmar när det gäller PayByBill) med avdrag för fakturapartnerns provision. Fakturapartnern tar då även över risken och kostnaden för om kunden betalar för sent eller inte alls. Nätbutiken behöver aldrig fundera över frågor som inbetalningar, betalningspåminnelser, inkasso och liknande.

Delbetalning: Till exempel 3, 6 eller 12 månader. Köpet går till på samma sätt som vid fakturabetalning, men istället för hela fakturabeloppet betalar kunden ett fast månadsbelopp under vald period. Närbutiken får betalt för hela köpesumman från fakturapartnern och denne tar över kreditrisken.

Konto: Kundens samtliga köp som hanteras av fakturapartnern ackumuleras. Kunden betalar ett månatligt belopp i sin egen takt och baserat på kontots saldo. Nätbutiken får betalt för hela köpesumman från fakturapartnern och denne tar över kreditrisken.