Därför lönar det sig att leasa IT-utrustning

IT-utrustning och mobiltelefoner är viktiga arbetsredskap för e-handlare. Att teamet har tillgång till effektiv och modern utrustning som främjar produktivitet är en förutsättning för framgång.

Att köpa in IT-utrustning är en stor kostnad för företaget, framför allt vid uppstart. Dessutom ska datorer, mobiler och annan utrustning uppdateras och underhållas. Alternativet för entreprenörer inom e-handeln är att leasa IT-utrustning.

Minskar behovet av stora investeringar

Leasingavtal innebär att behovet av stora investeringar delas upp och frigör kapital. Mobiltelefoner och datorer arbetsredskap som ofta behöver uppdateras och bytas ut. Hos exempelvis Macrent går det att välja olika leasingavtal på Apple-produkter.

Det innebär även att det går att uppgradera utrustning utan att behöva köpa in utrustning för stora summor. Trots allt är det användandet, inte ägandet av datorer och mobiler som skapar värde för e-handlare.

Skalbart och flexibelt med leasing

Leasingavtal är flexiblare än att köpa in utrustning. När företaget växer är det enkelt att beställa utrustning som matchar behovet och få leverans inom ett par dagar. Beroende på avtal går det även snabbt att uppgradera vid behov.

Det kan vara att det behövs kraftfullare Mac-datorer eller bättre konferensutrustning. Eftersom det går att lämna tillbaka utrustningen efter leasingavtalet gått ut blir företaget inte stående med onödig hårdvara.

Enklare att budgetera månadskostnader

Att budgetera för utgifter är viktigt eftersom det är en grundförutsättning för att ha kontroll över företagets ekonomi. Under år 2023 kan Sverige gå in i en lågkonjunktur, företag behöver därför se över och budgetera extra noga. Leasing gör det lättare att budgetera bland annat månadskostnader per anställd. Det innebär bättre kontroll över kassaflödet. Samtidigt som det frigör kapital som går att använda för att möta tuffare tider.

Försäkring och support som del av leasingavtalet

För e-handlare som är i behov av att IT-utrustning alltid fungerar finns det support och försäkringsavtal. Det innebär att om exempelvis en dator kraschar eller går sönder går det snabbt att få hjälp. Ofta går det att få hjälp redan samma dag.

Att ha en egen IT-avdelning är sällan aktuellt för entreprenörer. Genom att få tillgång till support och service går det snabbare att och effektivare att arbeta. Försäkringar leder även till att slippa oroa sig i händelse av stöld eller skador.

Nackdelar med leasing

Det finns även nackdelar med leasing. Ibland kan det vara dyrare med leasing än att köpa utrustningen om man slår ut totala kostnaden. Att äga utrustningen direkt kan ha sina fördelar, framför allt eftersom leasingavtalen kan sträcka sig över flera år.

Vid ett leasingavtal är företaget även bundet till att vända sig för exempelvis reparation och utbyte hos leasingföretaget. Det är både en fördel och en nackdel. I vissa fall kan det vara mindre flexibelt än kunna välja reparationsställe vid behov.