smart

Så lyckas du med internkommunikation

Att lyckas med internkommunikationen är något de allra flesta e-handlarna inte lägger ned tid på – dålig kunskap kring vad internkommunikationen faktiskt kan ge organisationen i stort, samt hur den boostar engagemanget och ökar lönsamheten är en generell faktor.

När en verksamhets internkommunikation är fragmenterad ökar risken att information går förlorad och missförstånd uppstår. Utan en gemensam plattform minskar även möjligheterna till en stark gemenskap på arbetsplatsen när medarbetare inte kan dela med sig av sina idéer, frågor samt lära känna varandra och organisationen ännu bättre – vare sig medarbetaren, arbetar på lagret, i kundtjänst eller på huvudkontoret.

Många missar hur viktigt det faktiskt är med bra intranät

Något de flesta e-handlare missar är det enkla knepet att samla allt på ett ställe. På ett socialt intranät har ni möjligheten att uppdatera alla, enkelt och smidigt, och informationen når ut, och fram, så snart ni tryckt på dela-knappen. När medarbetaren dessutom kan tillgodogöra sig informationen vart de än befinner sig genom en applikation blir alla per automatik en del av ett större sammanhang.

När organisationen blir transparent och låter sina nyckeltal flytta in på intranätet blir personalstyrkan ännu mer sammansvetsade. Genom att följa e-handelns utveckling på intranätet i realtid, växer medarbetarnas engagemang ytterligare och de kan fokusera på att nå målen som ett team – tillsammans.

Ovan nämnda aspekter är även vitala faktorer för att organisationen kan bli ytterligare lönsam. När internkommunikationen flyter på, information genomsyrar personalstyrkan och teamet peppas att nå mål tillsammans kan tid läggas på nya framgångsfaktorer som ökar möjligheterna att växa sig ekonomiskt starkare på marknaden.

Finns flera aktörer men denna använder jag

Ett utmärkt alternativ för e-handlare som vill stärka engagemanget i sin organisation, boosta medarbetargruppen och nå sina mål på ett nytt sätt är Spintr.  Många av det jag jobbar med kör deras kommunikationsapp. Vad använder ni själva på er e-handel?

Tänk på att alltid jaga efter helhetslösningar som sparar tid, likt en allt-i-ett lösning.

5 vinster med att ha ett intranät

–  Ett socialt flöde där teamet kan fira sina framgångar och hjälpa varandra gör att medarbetare ser varandra och att teamet stärks.

–  Med allt (filer, nyheter, to-do’s, länksamlingar, handböcker osv) på en plattform sparar ni tid, effektiviserar internkommunikationen och kan fokusera på verksamhetens lönsamhet.

–  Kommunikationen i organisationen sker i form av dialoger och reaktioner där alla kan engagera sig om de önskar, snarare än den klassiskt toppstyrda kommunikationskedjan som t.ex. VD-brev.

–  Mål som enklare kan nås tack vare målgruppsstyrda nyckeltal som uppdateras i realtid. Som boostar medarbetarnas stolthet kring deras prestationer och att kämpa lite ytterligare.

–  Medarbetaren har möjlighet att både ta del av och kommunicera med kollegorna oberoende av vart hen befinner sig fysiskt.