Bara för några dagar sedan publicerades Internetstiftelsens undersökning Svenskarna och Internet 2019. Jag tänkte därför dela med mig av några insikter som kan vara intressanta för dig som e-handlare.

Majoriteten känner sig trygga vid köp på nätet

För första gången har man frågat svenskarna om de känner sig trygga när de ska betala på internet. Så mycket som 80 procent av internetanvändarna uppger att de känner sig trygga. Endast 7 procent uppger att de inte känner sig trygga.

Trygghet vid köp på internet

I rapporten skriver man också följande:

”Sannolikt har Mobilt BankID och Swish bidragit till denna höga andel av trygghet…” 

Om du inte använder en betalningslösning som stödjer Mobilt BankID och Swish, kan det alltså vara läge att skaffa det.

Färre och färre delar andras innehåll i sociala medier

I jämförelse med föregående år har andelen som delar andras innehåll i sociala medier minskat. En trend som är genomgående för alla åldersgrupper. Till detta hör att mindre än hälften litar på informationen på internet.

Andelen svenskar som delar andras innehåll i sociala medier

För dig som e-handlare kan detta innebära att det framöver blir svårare och svårare att nå ut organiskt i sociala medier. Kanske har du redan nu noterat att antalet interaktioner och delningar minskat?

Få upplever sociala medier som väl använd tid

En annan fråga som ställts för första gången är huruvida betydelsefulla svenskarna betraktar användandet av olika appar och e-tjänster. I botten hamnar sociala medier tillsammans med mobil- och dataspel.

Svenskarnas upplevda meningsfullhet av sociala medier

Även detta kan vara en indikation på att det kommer bli svårare att nå ut och få önskad effekt av marknadsföringsinsatser i sociala medier.

Användandet av sociala medier börjar plana ut 

Det sista som jag vill poängtera kring sociala medier är att användandet av dessa nätverk börjar plana ut. Majoriteten av svenskarna använder fortfarande sociala medier men tillväxten tycks ha stannat av. Har sociala medierna nått sin peak?

Tillväxt i sociala medier

Chattfunktioner fortsätter att växa

I stort sett alla använder e-post för att kommunicera. Inte minst de äldre. Bland de yngre är det vanligare att välja chatten, vilken också fortsätter att växa. Det dagliga chattandet har mer än dubblerats på fem år.

Dagligt chattande i Sverige

Svenskarnas ökande användande av chattfunktioner kan också nyttjas av dig som e-handlare – implementera en chatt direkt på din webbplats eller hänvisa till Facebook Messenger.

Poddar ökar i popularitet

Allt fler svenskar väljer att lyssna på podcasts. Över en fyraårsperiod har det totala poddlyssnandet nästan fördubblats, från 29 procent 2015 till 55 procent 2019. Det dagliga lyssnandet ligger på ungefär 9 procent, vilket är en tredubbling sett till samma tidsperiod.

Poddlyssnande i Sverige

Detta är för mig väldigt intressant med tanke på att det under de senaste åren frekvent rapporterats om uppblåsta lyssnarsiffror på podcasts. Kanske kan det ändå finnas mycket att hämta i poddar för dig e-handlare?

Allt fler söker på nätet dagligen

Det dagliga informationssökandet på nätet ökar, från 34 procent föregående år till 37 procent i år. Ser man till ett längre perspektiv (från 2014) har det dagliga sökandet mer än dubblerats. Till detta hör att i princip hela 96 procent av svenskarna googlar.

Informationssökande på nätet

För dig som e-handlare antyder detta att investeringarna i sökmotoroptimering (SEO) är väl investerade. Allt fler vänder sig dagligen till sökmotorer, vilket innebär stora möjligheter att driva mer trafik som resulterar i nya affärer.

Behöver du hjälp att öka din synlighet i Google? Då kan du vända dig till oss på Adsight. Kolla in våra kundcase för att se hur vi andra e-handlare att öka sin trafik och skapa nya affärer genom SEO.

Åter till undersökningen. Detta är såklart bara några av de insikter som går att få från den drygt 160 sidor långa rapporten. Jag rekommenderar dig därför att läsa Svenskarna och Internet 2019 i sin helhet.

Missa inte heller mina tidigare artiklar här på ehandelstips.se: