Teknisk SEO för högre ranking och mer försäljning

För att uppnå bra placeringar och synlighet i sökmotorernas resultat och därmed mer försäljning krävs en strategisk insats inom SEO. Att aktivt förbättra innehåll och utnyttja relevanta nyckelord är välkänt för många e-handel men det kan vara extremt frustrerande när resultat uteblir trots ihärdigt arbete med innehållet. Anledningen till detta kan i själva verket bero på förekomsten av tekniska fel på din e-handel. Dessa fel kan försvåra indexeringen för Google och därmed negativt påverka webbplatsens ranking. I följande avsnitt presenterar jag en djupare insikt i teknisk SEO.

Varför är teknisk SEO viktigt?

För att förstå vikten av teknisk SEO, måste vi först förstå hur sökmotorer fungerar. Sökmotorer som Google använder komplexa algoritmer för att indexera och rangordna webbplatser baserat på deras relevans och användarvänlighet. Teknisk SEO handlar om att optimera din e-handel på ett sätt som hjälper sökmotorerna att förstå och krypa igenom den på ett smidigt sätt. Det handlar om att skapa en solid grund för din e-handel, så att den kan prestera på topp och nå ut till din målgrupp. Speciellt viktig att följande saker fungerar från början när nya e-handelsplatser skapas för att snabba upp indexeringen och ranking.

5 tekniska saker som är ett måste

 • SSL certifikat installerad
  SSL är standard sedan många år tillbaka och är verkligen ett måste. De flesta webbservrar idag erbjuder gratis SSL – Let’s Encrypt
 • HTTPS över HTTP
  Även om man installerar SSL den gamla protokoll ”HTTP”, ska vara rätt omredigerad (301-omdirigering) till ”HTTPS”, det nya protokollet efter man har installerat SSL.
 • WWW eller icke WWW
  Även här måste omredigering (301-omdirigering) vara gjort på rätt sätt, dvs om man bestämmer sig att webbadress ska vara utan WWW då ska man se till att alla URL med WWW redigeras om direkt till adress utan WWW.
 • Robots filen
  Robots.txt är en textfil som berättar för sökmotorer vilka sidor de har åtkomst till och ger oss kontroll över vad är det som får indexeras av sökmotorer.
 • Sitemap
  En sitemap är en lista över alla sidor på webbplatsen och hjälper sökmotorer att navigera och hitta innehållet.

Ovanstående tekniska saker är grundläggande förutsättning att Google ska kommunicera och läsa av webbplatsen på rätt sätt.

E-handels laddningshastighet

Ingenting kan vara mer frustrerande än en långsam laddande e-handel. Inte bara kan det driva besökare att lämna din webbplats snabbt så man tappar försäljning, det kan också påverka din sökmotorrankning negativt. Laddningshastighet är viktig faktor för både användarupplevelsen och teknisk SEO. Sökmotorer, särskilt Google, värdesätter snabba och responsiva e-handelsplatser högt. Genom att optimera bilder, minska onödiga koder och använda cache-tekniker kan du förbättra e-handels laddningshastighet och därmed förbättra din sökmotorrankning och försäljning. Testa hur webbplats presterar här https://pagespeed.web.dev/ och efter testresultat får du förslag på vad är det som måste förbättras. Man kan även titta närmare i Google Search Console under ”Viktiga webbvärden” om det finns några problem förknippade med laddningshastighet.

Mobilvänlighet

I dagens mobila era är det oumbärligt att din e-handel är mobilvänlig och de flesta köp görs via mobila enheter. Google har infört en mobil-först-indexering 2018, vilket innebär att Google nu använder mobilversionen av din e-handel för att indexera och ranka sidor. Om din e-handel inte är anpassad för mobila enheter, kan det negativt påverka din synlighet i sökresultaten. Så se till att din e-handel är responsiv och optimerad för olika skärmstorlekar och enheter.
Man kan titta även i Google Search Console under ”Användbarhet på mobila enheter” om det finns delar av webbplatsen som inte är mobilvänliga.

Hantera duplicerat innehåll

Duplicerat innehåll kan vara en utmaning för teknisk SEO. Det kan uppstå när samma innehåll finns tillgängligt på flera platser på din e-handel. Detta kan förvirra sökmotorer och påverka din rankning och försäljning negativt. Här kommer ”canonical taggar” till undsättning. Genom att använda dessa taggar kan du tydligt visa vilken version av innehållet som är den primära och därmed undvika problem med dubbelt innehåll. Upptäckt enklast i Google Search Console under ”Sidor”.

Sökmotor vänliga URL:er – strukturera e-handel rätt

En annan viktig aspekt av teknisk SEO är att ha sökmotorvänliga URL:er. Det betyder att dina webbadresser bör vara lättlästa och beskrivande. Undvik långa och kryptiska URL:er som kan förvirra både sökmotorer och besökare. En tydlig URL-struktur gör det enklare för sökmotorer att förstå innehållet på din sida och ger en bättre användarupplevelse. En viktig grej att tänka på när man startar e-handel, vilken URL-struktur man ska ha.

Strukturerad Data

Ännu en viktig aspekt av teknisk SEO är användningen av strukturerad data. Det är som att ge en karta till sökmotorer för att förstå innehållet på din e-handel på ett djupare sätt. Genom att implementera strukturerad data kan du märka upp specifika element på din e-handel som t.ex. produktinformation, produktrecensioner, bredcrumb data som är viktig för struktur, organisationsdata, FAQ data och mycket mer. Detta hjälper sökmotorer att förstå sammanhanget och betydelsen av ditt innehåll, vilket kan leda till bättre placeringar i sökresultaten, ökad synlighet och mer försäljning.

Identifiera föräldralösa sidor på din webbplats

Föräldralösa sidor är sidor på din e-handel som inte längre har några interna länkar som pekar till dem. Detta kan uppstå av olika skäl och de sidorna har väldigt svårt att bli upptäckta av Google och därmed indexerade. Här menas så klart inte sidor som har NOINDEX eller är gömda från sökmotorer i robots.txt.
Webbanalysverktyg upptäcker alla föräldralösa sidor på enkelt sätt och när man har identifierat föräldralösa sidor, är det dags att vidta åtgärder, dels internlänka till dem, dels uppdatera sitemap.

Identifiera och fixa brutna länkar

Att ha en sund länkstruktur på din e-handel är avgörande för att både besökare och sökmotorer ska kunna navigera och indexera innehållet på ett smidigt sätt. Brutna länkar, eller 404-fel, uppstår när en länk leder till en sida som inte längre finns tillgänglig på webbplatsen. Det kan hända av olika skäl, som om en sida har tagits bort, en produkt eller kategori försvinner eller om URL-strukturen har ändrats. För att identifiera brutna länkar på din e-handel börjar du med en noggrann genomgång av alla interna och externa länkar med olika webbanalysverktyg.
Efter att du har identifierat brutna länkar är nästa steg att åtgärda dem. Om en länk leder till en sida som bara har flyttats eller bytt namn kan en enkel 301-omdirigering vara lösningen. Detta innebär att du skickar besökaren till den nya sidan istället för den gamla. Om en produkt tas bort kan man göra en 301-omdirigering till liknade produkt eller kategori produkten tillhör.
E-handel är mycket dynamiska och förändras över tid. Därför är det viktigt att genomföra regelbunden övervakning och underhåll av länkarna.

Slutsats

Teknisk SEO är en viktig del av att skapa en framgångsrik e-handel och öka din försäljning på Google. Genom att fokusera på de ovanstående nämnda saker kan du skapa en stark grund för din e-handel och nå snabbare till ditt slutliga mål. Så klart ska man inte glömma att teknisk SEO är bara en del av det man ska tänka på om man vill öka försäljning via organisk trafik och samtidigt jobba med innehåll strategier, sökords strategier, on-page och off-page.