Produkter som säljs på internet har ofta en hög kostnad för att synas och bli köpbar på grund av att den saknar sökordsanalys. Det gäller produkter och tjänster med hög konkurrens som dessutom får en hög kostnad att annonsera med exempelvis Google Adwords. I konkurrensen om första platsen i sökmotorerna stiger kostnaderna för varje försäljning och du förlorar intäkter. Kunden får i längden ett högre pris vilket inte gynnar någon.

En långsiktig investering

För att få ner marknadsföringskostnaderna och därmed öka intäkterna i varje försäljning bör man se över möjligheterna med att jobba med detta som ett komplement. En sökordsanalys är ett fantastiskt process som är gratis och bara kostar tid i den bemärkelsen att du måste investera din tid i varje produkt för att få effekt. Det är egentligen inte så svårt om man följer de rutiner som finns för att optimera varje produkt och ha koll på sökorden med sökordsanalys.

Sökord för din produkt eller tjänst

När du jobbar med sökord bör du veta vilka sökord du ska använda. Varje produkt har ett unikt sökord och ett namn som du kanske inte kan använda som sökord. Exempelvis vill jag jämföra att söka på en tjänst och en produkt. Ponera att kunden söker efter en tjänst så enkel som ett Café på plats här och nu.

sökordsanalys café
Ett café är enkelt att hitta och exempelvis i google kartor får man oerhört många förslag att välja mellan. Här gäller det att sökmotoroptimera efter en geografisk plats. Det blir klart enklare att marknadsföra café göteborg än att försöka hitta en skäggolja i göteborg där du står. produkterna har olika inriktning och produkten är kanske inte optimerad i förhållande till sin geografiska plats. En sökning på café är förmodligen gjord i en mobil enhet där google direkt kopplar upp sig mot google kartor och ger direkt resultat på plats.

Analysera dina sökord

Möjligheten med sökmotoroptimering är genomgående men den beror på hur man från början jobbar med varje produkt och i regel hela webbplatsens struktur. För att kunna se skillnaden på din investering av sökmotoroptimering bör du lätt kunna överblicka hur sökorden beter sig gentemot konkurrensen, se varje sökords statistik och dessutom följa google analytics för att veta om din investering blir som förväntat.

Det finns massor med verktyg som är bra på marknaden och det finns även gratis verktyg som analyserar din webbplats jag gillar. Först och främst bör du använda Google Keyword planner för att använda de sökord som din webbplats använder. Du kan spara dem i ett Exceldokument och sedan ta bort de du inte anser vara användbara. Dessa sökord importerar du sedan till ett verktyg jag tycker mycket om som heter Wincher. Efter sökordsimporten kan du följa ditt sökord i varje webbplats och se vilka sidor som rankar på de sökord du vill använda. Enkelt och smidigt där du kan ha koll på framgång och sökord i varje produkt.

Tycker du det verkar svårt kan du kontakta mig på 0722443350.
Michael Baggelin